161
Årsberetning 2006
Indledning
På Fiskeri- og Søfartsmuseet var årets væsentligste begiven-
hed uden sammenligning kulturminister Brian Mikkelsens
godkendelse af museet i henhold til museumslovens § 16
om museer, som udfører opgaver af national interesse. På
museet blev meddelelsen fra Kulturministeriet modtaget
med en naturlig glæde, som ikke blev mindre af, at
godkendelsen blev fulgt af en ekstra statslig bevilling til
yderligere styrkelse af Fiskeri- og Søfartsmuseets faglige
arbejde.
Glædeligt var det også, at Fiskeri- og Søfartsmuseet af
DTA - Danske Turist Attraktioner fik konfirmeret sin status
som firestjernet attraktion og desuden - blandt en lang
række foreslåede kandidater - fandt vej til
JydskeVestkystens
kulturkanon for Ny Esbjerg Kommune.
Sådanne anerkendelser forpligter, og der ydes på Fiskeri-
og Søfartsmuseet en engageret indsats for at honorere de
krav, der naturligt følger med anerkendelserne. Kravene
spænder vidt og går lige fra servicebetonet publikumspleje
til omhyggelig planlægning af museets videre udvikling. I
førstnævnte sammenhæng kan blandt initiativerne i 2006
f.eks. nævnes intensive tyskkurser for personalet op til
højsæsonen og arbejdet med at forbedre cafeteriets udbud
og betjeningsafvikling, da museet overtog cafeteriadriften
efter Esbjerg Kommune store investering i modernisering
og udbygning heraf i foråret 2006.
På planlægningssiden har der især været arbejdet
med modernisering og udbygning af sælariet, og det er
glædeligt, at Fiskeri- og Søfartsmuseets sælarieprojekt i
slutningen af 2006 kom mellem de projekter, som Esbjerg
Kommune påtænker at tilgodese med nogle af de midler, der
er blevet frigjort gennem salget af Ese-nettet. Der tales om
et støttebeløb på 10 millioner kroner fra Esbjerg Kommune
til sælarieprojektet, der herved vil få en vigtig løftestang
i bestræbelserne på at rejse de i alt cirka 50 millioner
kroner, som projektet i dag beregnes at ville koste. Mens
der således vil gå endnu nogen tid, inden sælarieprojektet
vil kunne realiseres, ser det anderledes ud med en særlig
handicapvenlig, maritim legeplads, som museet sammen
med firmaet Monstrum har haft på tegnebrættet i 2006.
Projektet, som i alt vil komme til at koste knap 3 millioner
kroner, er delt i tre hovedetaper. Med særdeles velvillig
støtte på godt en million kroner fra Esbjerg Fonden, Lida og
Oskar Nielsen Fond samt Claus Sørensens Fond vil første
etape af denne nyskabelse ved Fiskeri- og Søfartsmuseet
blive realiseret i foråret 2007.
Omverdenens krav til Fiskeri- og Søfartsmuseet ligger
dog først og fremmest på det faglige arbejde, som er hele
kernen i museets formål og virksomhed. I 2006 har museets
stab udført et stort planarbejde vedrørende de kommende års
indsats, men også i forhold til det løbende faglige arbejde
har der været udfoldet en ihærdig aktivitet, som forhåbentlig
vil afspejles i nedenstående årsberetning.
Indsamling
Fiskeri, søfart og offshore:
Fiskeri- og Søfartsmuseets
kulturhistoriske afdeling har i 2006 med tak modtaget 44
afleveringer af genstandeogandetmateriale fravirksomheder
og privatpersoner i hele Danmark vedrørende såvel fiskeri
og søfart som offshore. Som eksempler på årets afleveringer
1...,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,...204