163
Erhvervelser
I juni erhvervede Fiskeri- og Søfartsmuseet på Holstebro
Auktion et skibsportræt visende skonnert
Activ
af Hjerting.
Billedet, der var udført i olie på lærred og i original
indramning, var signeret “Lorenz Petersen, 1847”.
Erhvervelsen blev gennemført med økonomisk støtte fra
Claus Sørensens Fond og BG Bank Fonden i Esbjerg.
Yderligere informationer om erhvervelsen kan findes i en
artikel i
Sjæk’len 2006
af Morten Hahn-Pedersen.
Undersøgelse og forskning
Fiskeri- og Søfartsmuseets kulturhistoriske forskning
foregår inden for rammerne af Center for Maritime og
Regionale Studier (CMRS). Centret drives på 50/50-
basis i samarbejde mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet og
Syddansk Universitet (SDU). Samarbejdsaftalen mellem
museet og SDU om driften af CMRS blev pr. 1. januar
2006 forlænget med fem år frem til 2011. Pr. 1. marts 2006
fratrådte forskningsenhedens hidtidige leder, professor
En velvillig donation fra Mærsk Olie og Gas AS sikrede i 2006 Fiskeri- og Søfartsmuseet en fornem model af Halfdan Feltet. Modelbygger
Frank Jørgensen ses her i færd med at montere modellen efter dens ankomst til museet.
1...,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,...204