173
Museumskutteren E 1 “Claus Sørensen” er fortsat et af de væsentlige omdrejningspunkter for Fiskeri- og Søfartsmuseets indsamlings- og
formidlingsmæssige aktiviteter.
1...,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,...204