178
Publikationer
I løbet af 2006 blev følgende publikationer udgivet af
museets forlag eller produceret af medarbejdere ved Fiskeri-
og Søfartsmuseet:
Torben Abd-el Dayem:
Det Ostindiske Eventyr. Ove Geddes
rejse til Ceylon og Indien 1618-22
. Redigeret af Søren
Byskov. Esbjerg 2006.
Søren Byskov: “Hvide Sande-fiskeriet i forandring 1990-
2005”,
Sjæk’len 2005,
Esbjerg 2006, p. 66-79.
Søren Byskov: “Esbjergfiskeriet omkring årtusindskiftet”,
Mark og Montre. Årbog for Ribe Amts museer 2006
, p.32-42.
Søren Byskov: Roundtable review af ‘The Closing of the
Frontier: A History of the Marine Fisheries of Southeast
Asia 1850-2000’ by John G. Butcher,
International Journal
of Maritime History
XVIII, No. 1, June 2006, p. 333-338.
Søren Byskov: “Parts of a wooden shipwreck found in
the Wadden Sea”,
Maritime Archaeology Newsletter from
Denmark,
No. 21, Autumn 2006, p. 16-17.
Niels Frederiksen:
Et liv til søs
. Redigeret af Mette Guldberg.
Esbjerg 2006.
Verner Gorridsen: “En barndom på Esbjerg Havn 1930-
1948”. Redigeret af Mette Guldberg.
Fra Ribe Amt 2006
,
p. 87-106.
Mette Guldberg: “Bygder set fra kysten”, Per Grau Møller
og Mette Svart Kristiansen (red.):
Bygder - regionale
variationer i det danske landbrug fra jernalder til 2000.
Beretning fra et seminar på Skarrildhus november 2003, p.
63-76.
Mette Guldberg: “Vestkysten og Verden - Vestkystens
handelsforbindelser”, Charlotte Lindhardt, Elsemarie Dam-
Jensen, Jakob Kieffer-Olsen og Helle Henningen:
Drivvejen
- ad studedrivernes spor i det vestlige Jylland,
Ribe Amt
2006, p. 30-35
Mette Guldberg: “Historiske hovedtræk”,
Vadehavet
Kulturarvsatlas. Karakteristik af hovedtræk - natur,
landskab, kulturhistorie og arkitektur.
1. arbejdsrapport,
Kulturarvsstyrelsen 2006, p. 11-39.
Mette Guldberg, Teresa Nielsen og Svend Aage Knudsen
(red.):
De sydvestjyske museer. Fremtidsplan for
museumssamarbejdet
, Ribe Amts Museumsråd 2006.
Morten Hahn-Pedersen: “Oil and Gas from the Danish
North Sea”, Ole Camåe (ed.):
Danish Offshore Industry
2006
, Esbjerg 2006. p. 26-33.
Morten Hahn-Pedersen (red.):
Sjæk’len - Årbog for Fiskeri-
og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2005
, Esbjerg
2006.
Morten Hahn-Pedersen: “XIIth Triennial Congress of the In-
Torben Abd-El Dayem taler ved udgivelsen af sin bog “Det
Ostindiske Eventyr - Ove Geddes rejse til Ceylon og Indien 1618-
22”, der blev offentliggjort ved en reception den 28. juni 2006.
1...,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177 179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,...204