172
model af et dyr, som kunne være fanget under ekspeditionen.
Den cirka en meter lange model er fri fantasi, men ideen
er at lade publikum prøve kræfter med den situation en
forsker står i, når det første eksemplar af en helt nyopdaget
dyreart skal beskrives og placeres ind i vort naturhistoriske
verdensbillede.
Særudstillingen
Pirater og Kristne Slaver
, som blev
produceret af Fiskeri- og Søfartsmuseet i 2003, åbnede
den 11. maj 2006 på Kulturhistorisk Museum i Oslo under
navnet
Nordiske Slaver, Afrikanske Herrer
. Her blev den
vist frem til 13. august 2006.
Særudstillingen
North Sea Lights
om fyrvæsenets
udvikling i landene omkring Nordsøen blev i 2006 vist på
de maritime museer i henholdsvis Bremerhaven og Hull.
Udstillingen blev i 2003 produceret af Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet i samarbejde med de maritime museer rundt
om Nordsøen, som indgår i ANSC - North Sea Maritime
Museums Network.
I samarbejdemed rebslager Steen Frank er der udarbejdet
en ny udstilling om rebslagning. Plancherne vil blive opsat
ved rebslagerskuret i frilandsafdelingen til foråret.
Den kopi af en Hjertingkane, som museets skibsbygger
Svend Erik Rasmussen har bygget, var frem til oktober 2006
udlånt til Kunstcenter Silkeborg Bad i forbindelse med en
udstilling om forskellige anvendelser af træ som materiale.
Undervisning og studiebesøg
Fiskeri- og Søfartsmuseets formidlingstjeneste har
skoleklasser og andre uddannelsesinstitutioner på besøg
for introduktioner til museet samt længerevarende
undervisningsforløb. I 2006 har ca. 9.200 børn og voksne
fået undervisning. De mange personer var fordelt på 422
skoleklasser eller grupper - en fremgang i forhold til 2005.
Museets formidlingstjeneste har i 2006 arbejdet videre
med udvikling af en række specialarrangementer, som
bl.a. Esbjerg Højskole har benyttet sig af i forbindelse med
højskolens særlige sommerforløb for bedsteforældre og
børnebørn. Desuden tegner afholdelse af børnefødselsdage
til at blive en succes. I introduktionsåret har der været afholdt
15 fødselsdagsarrangementer på museet, og selv om denne
tilbudstype kun annonceres på museet og hjemmesiden, er
der allerede mange forespørgsler på sådanne arrangementer
til 2007.
I skolernes vinter-, påske-, sommer- og efterårsferie
har formidlingstjenesten holdt åbent laboratorium, ligesom
man har udviklet en række konkurrencer, som gæsterne kan
deltage i i hele museets åbningstid. Ikke mindst museets
yngste gæster går op i konkurrencerne med liv og sjæl, og
der er stor søgning til feriearrangementerne, som scorer højt
i publikums efterfølgende evaluering af museumsbesøget.
Museumskutteren E 1
Claus Sørensen
sejlede i 2006 i
alt 94 ture, hvilket er et markant fald set i forhold til de 145
ture, som kutteren gennemførte i 2005. Nedgangen ligger
næsten udelukkende på sejlads med skoleklasser, hvor
der i 2006 kun blev gennemført 12 ture mod 60 året før.
Turistturene tegnede sig i 2006 for 53 ture, mens Ribe Amt
på 17 ture benyttede kutteren i forbindelse med optagelse af
vandprøver. To gange blev fartøjet lejet ud til bisættelser, og
Galathea-ekspeditionen var emne for en særudstilling, som Fis-
keri- og Søfartsmuseet i 2006 udarbejdede sammen med en række
af Danmarks naturhistoriske museer og akvarier.
1...,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,...204