175
med et projekt om nyere dansk folkekunst. Til en udstilling
og publikation om emnet har Fiskeri- og Søfartsmuseet i
2006 leveret en indrammet fiskebensmosaik samt fotos
af fantasifigurer af fiskeben fra Lønstrup. Desuden er
medlemmer af museets smedelaug blevet interviewet af
Langelands Museum, og bl.a. er smedenes “jernmand med
kasketten” kommet med som et eksempel i projektet.
Med udstillingsafdelingens Niels Knudsen som anker-
mand afholdt museet en række velbesøgte fotoaftener, hvor
deltagerne - der alle har eller har haft deres virke på havnen
eller i fiskeri, søfart og offshore - bidrager med oplysninger
til Fiskeri- og Søfartsmuseets stadig mere omfattende
fotoarkiv.
Torben Garmer, som er tilknyttet Nordby lokalarkiv på
Fanø, har påbegyndt en digitalisering af Fiskeri- og Sø-
fartsmuseets arkivalier vedrørende Fanø sejlskibe. Oplys-
ningerne om de enkelte sejlskibe vil senere blive gjort til-
gængelige via internettet på hjemmesiden som drives af
Torben Garmer.
Det er besluttet, at hjemmesiden skal revideres og gøres
mere brugervenlig. En gruppe bestående af Marie Hellesøe,
Lars Brinch Thygesen, Claus Smedegaard og Søren Byskov
har arbejdet med en ny opbygning og et nyt design for
hjemmesiden, hvortil også forskellig software er blevet
afprøvet. Den nye hjemmeside forventes at gå i luften i løbet
af 2007.
I skolernes vinterferie i februar gennemførte museets
formidlingstjeneste i samarbejde med dykkerklubberne
Nemo
og
Ægir
et arrangement, hvor dykkerne fremviste
udstyr, viste dykkerfilm og dykkede i museets store
akvarium. Herudover kunne publikum i laboratoriets frysere
se mærkelige dyr - bl.a. en stor havmus, som museet havde
modtaget fra Ekko Fisk - og museets udstillingstekniker,
Niels Knudsen, gav undervisning og gode råd om tegning
af diverse dyr.
Den 16. februar 2006 blev Niels Frederiksens bog
Et liv
til søs. H.P. Thomsens erindringer om livet på havet 1874-
1917
udgivet ved et arrangement på Fanø Museum, og den
28. juni blev offentliggørelsen af Torben Abd-El Dayems
bog
Det Ostindiske Eventyr. Ove Geddes rejse til Ceylon
og Indien 1618-22
markeret ved en reception på Fiskeri- og
Søfartsmuseet.
Den første weekend i marts lagde museet lokaler til
Interfloras regionale mesterskab i moderne blomsterkunst.
Det blev et både anderledes og vellykket arrangement, som
tiltrak et nyt publikum. Efterfølgende har flere firmaer bestilt
Vinterferiens tegnekursus hensatte museets unge publikum i dyb
koncentration.
For Fiskeri- og Søfartsmuseets skolesøgende publikum er de åbne
laboratorier hos museets formidlingsafdeling ofte et “must”.
1...,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,...204