182
Per Fisker (næstformand), Erik Bonde Pedersen, Per Jørgen-
sen og John Frikke.
Der blev i 2006 afholdt fire møder i såvel Fiskeri- og
Søfartsmuseets bestyrelse som forretningsudvalg.
Personale
Fiskeri- og Søfartsmuseets faste medarbejderstab talte i
2006 18 fuldtidsansatte, fire deltidsansatte samt 36 timeløns-
ansatte. Ud over det faste personale beskæftigede Fiskeri-
og Søfartsmuseet i 2006 17 beskæftigelsesansatte og fire
projektansatte medarbejdere.
Medarbejdernes fordeling på funktioner var som følger:
Administration:
Mette Christensen (forlag/kiosk), Lisbet
Drangsfeldt (sekretær), Marie Hellesøe (IT-medarbejder).
Formidling:
Marco Brodde (naturvejleder), Frede Thormod
Hansen (skoletjenestemedhjælper), Asbjørn Holm (muse-
umspædagog), Bent Jakobsen (naturvejleder), Thyge Jensen
(museumspædagog), Ragnhild Skov (biolog), Lars Brinch
Thygesen (museumspædagog).
Forskning/dokumentation:
Søren Byskov (etnograf - muse-
umsinspektør/CMRS), Richard Bøllund (historiker - samlin-
ger), Mette Guldberg (etnolog - museumsinspektør/CMRS),
MortenHahn-Pedersen(historiker-museumsdirektør/CMRS),
Else Marie Poulsen (historiker - samlinger), Morten Karnøe
Søndergaard (historiker - forskningsassistent/CMRS), Troels
ListSørensen(historiker-samlinger),SvendTougaard(biolog-
museumsinspektør/akvarium og sælarium).
Museumskutter:
Niels Chr. Børsmose (fiskeskipper), Helge
Johannesen (fiskeskipper), Niels Lassen (fiskeskipper), Hen-
ry Madsen (fiskeskipper).
Teknik:
Søren Andersen (akvarieassistent), Benthe Backs
(servicemedarbejder), Richard Bretschneider (akvarieassi-
stent), Bente Møller Christensen (akvarieassistent), Maiken
Dahl (akvarieassistent), Erling Eriksen (frilandsmedhjælper),
Michael Frandsen (akvarieassistent), Claus Graversen (fri-
landsmedhjælper), Bente Siff Hansen (registrator), Arne Ja-
kobsen (frilandsleder), Gunnar Jakobsen (frilandsmedhjæl-
per), Elsebeth Jensen (akvarieassistent), Hedvig Jensen (ren-
gøringsassistent), Poul Jensen (biblioteksmedhjælper), Niels
Knudsen (udstillingstekniker), Svend Kornerup (registre-
ringsmedhjælper), Jeanette Lundquist (akvarieassistent),
René Mærsk (akvarieassistent), Bent Nielsen (vodbinder),
Erling Nielsen (akvarieassistent), Kurt Nielsen (akvarie-
assistent), Bjarne Poulsen (rengøringsmedhjælper), Svend
Erik Rasmussen (skibstømrer), Claus Smedegaard (udstil-
lingstekniker), Arne Sørensen (akvariemester), Leo Thorning
(rengøringsmedhjælper).
Publikumsbetjening (billetsalg/skranke/kiosk):
Eva Thaisen
Andersen, Britta Brauckhoff, Morten Duus, Judith Hansen,
Louise Jensen, Anja Kristensen, Trine Lindberg, Trine
Mogensen, Anna Muff, Anne Kirstine Møller-Madsen,
Birgitte Nielsen, Hanne Mette Petersen, Jonatan Petersen,
Dorthe Schmidt, Ingelise Sørensen, Mette Sørensen, Karen
Vøge.
Cafe Fimus:
Astrid Refstrup Pedersen (cafeleder), Henrik
Bertelsen, Thomas Bertelsen, Jenny Jacobsen, Joan Johnslev,
Henrik Kristiansen, Lene Lindholm, Pernille Lysebjerg,
Kirsten Mortensen, Nives Emma Nielsen, Alice Petersen,
Tove Svendlund, Anita Tørnæs, Signe Vækild.
Arbejdet ved forskningsenheden CMRS omfattede for-
uden museets forskere 15 ansatte ved Syddansk Universitet -
Esbjerg.
Frilandsafdelingens arbejdende værksteder blev drevet
ved hjælp af cirka et halvt hundrede frivillige medarbejdere;
“museets“ ravsliber, bloksavsfolkene samt medlemmerne
af motorklubben og smedelauget. De frivillige yder for
museet en engageret og humørfyldt indsats, som er af af-
gørende betydning for frilandsafdelingens levendegørelse i
højsæsonen.
Richard Bøllund og Lars Brinch Thygesen blev i 2006
begge bevilget et års orlov. Som vikar for sidstnævnte an-
sattes Asbjørn Holm.
Blandt museets mangeårige medarbejdere tog man i
2006 afsked med Claus Graversen, Jeanette Lundquist,
Kurt Nielsen og Svend Erik Rasmussen, som alle takkes for
en god og solid indsats for museet. Til den faste stab blev
ansat Bente Møller Christensen, Gunnar Jakobsen, Birgitte
Nielsen og - ved årsskiftet - Gert Lykke Jensen, som alle
bydes velkommen om bord.
1...,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,...204