155
Dyr og dialog
På oplevelsescentrerne i ind- og udland ser man tydeligt,
at den primære målgruppe er børnefamilier. Dette giver
imidlertid en række problemer, da denne gruppe på mange
områder omfatter vidt forskellige interesser. Dette kan ses i
udstillingerne, hvor alt under en meters højde er henvendt til
børn med oplukkelige skuffer og skabe, håndtag, hjul, der
skal drejes på og lamper, der blinker. På plancherne over
en meter over gulvniveau henvender man sig til det voksne
publikum - ofte med voldsomme og overvældende mængder
af data og informationer.
På ét område er der imidlertid sammenfald mellem
voksnes og børns interesser - nemlig når det drejer sig om
levende dyr.
Fiskeri- og Søfartsmuseet vil derfor i forbindelse med
etablering af et havpattedyrcenter gøre sig de største an-
strengelser for at designe et anlæg til de levende dyr, som
giver optimale muligheder for at opleve dyrene oven vande,
under vandet, på land, svømmende i vandoverfladen, fra
alle vinkler, fra alle afstande og i alle situationer. Sekundært
suppleres denne primære oplevelse med medarbejder/publi-
kumsdialog, aktiviteter og informationer.
For at signalere det dynamiske og progressive i hav-
pattedyrforskningen - og for at lægge op til refleksion hos
vore gæster - bør alle udstillingens informationer suppleres
med oplysninger om alt det, vi ikke ved. F.eks.:
”Vi ved,
at sælerne svømmer på fourageringstogter flere hundrede
kilometer ud i Nordsøen, men vi ved ikke, hvordan de bærer
sig ad med at finde tilbage til samme sandbanke igen”.
Erfaringer fra museets ”åbent-laboratorium”-arrange-
Dissektion af sæl i det lille laboratorium – uden vand og afløb.
1...,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,...204