152
fartsmuseets placering få hundrede meter fra sælernes
naturlige levested i Vadehavet sammen med institutionens
dybe engagement i overvågningen af Vadehavets sundheds-
tilstand være en uvurderlig force i ønsket om at fortælle den
fulde historie om sælerne i Vadehavet.
Er der plads på attraktionsmarkedet?
Den næste overvejelse vil gå på, hvorvidt der under
markedsvilkår vil være plads til et sådant anlæg på det
europæiske attraktionsmarked. Netop på dette marked vil
et havpattedyranlæg med tilhørende videncenter - med
formidlingsmæssig streg under publikumsdialog - kunne
blive en nyskabelse. Hvor oplevelsescentrerne i dag kappes
om publikums opmærksomhed ved hjælp af spektakulære
multimedieevents, kunne et havpattedyrscenter i Esbjerg
finde en niche ved at mødes med publikum i øjenhøjde.
Attraktionsmarkedet i hele Europa synes for tiden
at være i en udvikling, hvor man mere og mere skarpt
konkurrerer om gæsterne og turisternes opmærksomhed.
Som aktører i denne kappestrid finder vi både museer og
oplevelsescentre, som set udefra og gennem de besøgendes
briller er ganske ens, men museerne vil - qua de for publikum
usynlige forpligtelser - aldrig kunne konkurrere med op-
levelsescentrene på centrenes vilkår, som udelukkende er at
informere og give oplevelser i ofte stadig mere spektakulære
events.
Dissektion af en spækhugger foretaget på frilandet, så publikum havde mulighed for at kikke over skulderen. Med et nyt anlæg vil der være
mulighed for helt anderledes at skabe dialog med publikum i en sådan situation.
1...,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,...204