150
særdeles velargumenterede begrundelser for at holde disse
dyrearter i fangenskab. Kommercielle grunde er bandlyste,
og ekstrapolerer vi de tendenser, der kan afkodes fra især de
elektroniske medier i dag, vil rene show-delfinarier over alt
i verden være lukkede inden for en kortere årrække.
Trenden kan udtrykkes som formuleret af Zoological
Society of London:
”Det er kun etisk legalt at holde vilde
dyr i fangenskab, hvis de bliver brugt i forbindelse med
naturbevarelse, forskning eller uddannelse/formidling.”
Holdningen sætter skel mellem dyr født i henholdsvis
natur og faresti, og spørgsmålet er, om ikke både svin og
marsvin i virkeligheden har samme behov for dyreværn,
-velfærd og trivsel. Den almene accept af ”dyrenes ulighed”
er imidlertid en realitet, som man i dag må forholde sig til -
uden dog nødvendigvis at acceptere den. Sikkert er det
imidlertid, at kommercielle argumenter for at holde vilde
dyr i fangenskab ikke længere er gangbare. De zoologiske
haver prøvede en årrække at sælge det alibi, at de var ”Noahs
Ark” for mange dyrearter, men dette argument vil nok aldrig
kunne anvendes i forbindelse med de sæler, der i dag har et
godt og sundt liv i vore farvande.
Heldigvis synes problemet ikke så stort for Sælariet. I en
årrække har mantraet i de zoologiske haver været ”forskning
og formidling” - netop de to grunde der allerede i 1976 lå
bag beslutningen om at bygge sælariet. I dag er det nye
ord i de zoologiske havers selvforståelse ”conservation” -
Kun fem kilometer vest for sælariet ligger en flok sæler på Langli Sand lige ud til den trafikerede sejlrende til Esbjerg Havn og Hjerting i
baggrunden.
1...,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,...204