april 2006. Inspektør Søren Byskov tog ud til trawleren og fik
igangsat de nødvendige første forholdsregler. Han sikrede,
at stykkerne blev holdt våde, transporterede dem til et sikkert
sted på museets område, og informerede det ansvarlige
arkæologiske museum og konserveringstjenesten i Ølgod.
Han informerede også os samt den marinarkæologiske
forskningsenhed på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Et af
stykkerne var tydeligvis et kølsvin med et mastespor. En
foreløbig vurdering gjorde en datering til (sen?) middelalder
sandsynlig.
7
Derfor blev det besluttet at overføre materialet
til Ølgod, at tage dendrokronologiske prøver fra det, og at
bevare det gennem konservering.
Materialet ligger nu nedsænket i kold polyethylenglykol,
og i alt vil konserveringen tage op mod 2 år for det største
stykke.
8
Tre prøver blev taget ud af træet for dendrokrono-
logisk analyse, alle af eg (
Quercus sp.
). Kun en af prøverne,
fra kølsvinet, blev dateret. Denne datering var til gengæld
fund fra Knudedybet syd for Fanø umiddelbart tiltrak sig
vores opmærksomhed. I dette korte bidrag vil vi præsentere
noget baggrundsinformation og vil diskutere, hvordan dette
fund kan bidrage til forskningen og øge vores forståelse af
perioden. Dele af materialet er blevet sikret og gennemgår nu
konservering på konserveringsværkstedet i Ølgod. Hvorvidt
mere materiale vil blive tilgængeligt for nærmere studier
står endnu ikke klart, men vi vil her skitsere de trin, vi har
tænkt os at tage for at få det bedst mulige ud af fundet.
Fundet
I slutningen af april 2006 var trawleren E4
Ho Bugt
fra
Esbjerg på rejefiskeri syd for Fanø. Dets net blev fanget i
vragdele, og da de efter noget besvær kom fri, viste nettet sig
at indeholde fire stykker af et trævrag. Eftersom træet virkede
gammelt, beholdt besætningen det, og indrapporterede
fundet til Fiskeri- og Søfartsmuseet om morgenen den 24.
134
Bo Ejstrud i færd med at vande vragstykker fra Knudedyb-fundet.
1...,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,...204