126
seværdigheder som kirker, vindmøller, frisiske huse eller
fyrtårne er afbilledet på 11,8 % af kortene. På 9,9 % af
kortene står badegæsterne i centrum. Det drejer sig mest om
motiver fra strand- og kurlivet. Lokale beboere, som f.eks.
fiskere eller kvinder i lokale dragter, er kun afbilledet på 1,6
% af kortene. På 2,1 % kort findes der andre motiver, der ikke
lader sig indordne under de nævnte grupper. Hertil hører
humoristiske motiver, kunstnerkort osv. Populære var f.eks.
på Helgoland den ”stormfulde sejlads” (badegæster, der er
søsyge på overfarten og kaster op) og på Sild et kort med
mænd, der sniger sig ind på damebadet med kikkerter.
Hvis man analyserer postkortmotiverne på den enkelte
ø, så falder bestemte forskelle i øjnene, som enten hænger
sammen med de forskellige forudsætninger eller med en
forskellig markedsføring af de respektive bade. Lad os først
betragte de egentlige søbade. Gennemgående er motiver fra
den turistmæssige infrastruktur afbilledet på mellem ca. en
fjerdedel og en tredjedel af postkortene. De største andele er
på Føhr (33,0 %) og Sild (31,5 %), de mindste på Helgoland
(25,3 %) og Amrum (23,8 %). På Helgoland er andelen af
landskabspostkort derimod højere end gennemsnittet med
23,6 %. Det skyldes uden tvivl klippeøens enestående
Humoristiske postkort som denne scene fra turen til Helgoland fandtes allerede tidligt, dog er de sjældne.
1...,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,...204