c. 1834
Aldersgruppe
Mænd
Kvinder
Sum
u n u % g n g % e n e % n
u n u % g n g % e n e % n
0-9
62 100,0 0
0,0
0
0,0 62
55 100,0 0
0,0
0
0,0 55
117
10-19
52 100,0 0
0,0
0
0,0 52
63 95,5 3
4,5
0
0,0 66
118
20-29
32 72,7 10 22,7 2
4,5 44
19 48,7 17 43,6 3
7,7 39
83
30-39
4 12,5 27 84,4 1
3,1 32
14 34,1 25 61,0 2
4,9 41
73
40-49
3 10,0 25 83,3 2
6,7 30
9 21,4 23 54,8 10 23,8 42
72
50-59
0
0,0 16 100,0 0
0,0 16
8 22,9 16 45,7 11 31,4 35
51
60-69
1
7,1
9 64,3 4 28,6 14
4 20,0 5 25,0 11 55,0 20
34
70-79
0
0,0
5 71,4 2 28,6 7
2 11,1 3 16,7 13 72,2 18
25
80-89
0
0,0
2 66,7 1 33,3 3
1 25,0 0
0,0
3 75,0 4
7
90-99
0
0
0
I alt
154 59,2 94 36,2 12 4,6 260 175 54,7 92 28,8 53 16,6 320
580
d. 1860
Aldersgruppe
Mænd
Kvinder
Sum
u n u % g n g % e n e % n
u n u % g n g % e n e % n
0-9
66 100,0 0
0,0
0
0,0 66
77 100,0 0
0,0
0
0,0 77
143
10-19
73 100,0 0
0,0
0
0,0 73
71 100,0 0
0,0
0
0,0 71
144
20-29
36 70,6 15 29,4 0
0,0 51
20 51,3 17 43,6 2
5,1 39
90
30-39
1
2,9 32 94,1 1
2,9 34
8 19,0 31 73,8 3
7,1 42
76
40-49
0
0,0 28 100,0 0
0,0 28
2
4,7 34 79,1 7 16,3 43
71
50-59
0
0,0 23 88,5 3 11,5 26
4 12,5 23 71,9 5 15,6 32
58
60-69
0
0,0 12 100,0 0
0,0 12
5 26,3 5 26,3 9 47,4 19
31
70-79
0
0,0
4 50,0 4 50,0 8
1
5,9
4 23,5 12 70,6 17
25
80-89
0
0,0
0
0,0
1 100,0 1
1 33,3 0
0,0
2 66,7 3
4
90-99
0
0
0
I alt
176 58,9 114 38,1 9
3,0 299 189 55,1 114 33,2 40 11,7 343
642
40’erne toppede med 79 %. På dette tidspunkt må mulighe-
derne for ægteskab være blevet bedre for kvinderne.
Som blandt mændene finder vi de første enker allerede
blandt kvinder i 20’erne. Dette skyldes den høje dødelighed
blandt søfolk. Andelen af enker i de følgende aldersklasser
var dog betydeligt højere end blandt mændene. Denne andel
steg kontinuerligt med stigende alder. Blandt de 50-årige
lå den for det meste mellem en femtedel og en tredjedel.
Blandt de ældre kvinder over 60 og 70 år var den typisk over
70 %. Andelen af enker blandt alle kvinder lå indtil midten
af det 19. århundrede over 15 % (i den første halvdel af det
19. århundrede sågar over 16 %). I 1860 faldt andelen til
11,7 %. Dette er igen et tegn på, at ægteskabsmulighederne
for kvinderne på dette tidspunkt er blevet bedre. Men gene-
23
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...192