a. 1787
Aldersgruppe
Mænd
Kvinder
Sum
u n u % g n g % e n e % n
u n u % g n g % e n e % n
0-9
61 100,0 0
0,0
0
0,0 61
68 100,0 0
0,0
0
0,0 68
129
10-19
55 100,0 0
0,0
0
0,0 55
35 97,2 1
2,8
0
0,0 36
91
20-29
22 62,9 13 37,1 0
0,0 35
26 53,1 22 44,9 1
2,0 49
84
30-39
4 11,4 30 85,7 1
2,9 35
18 32,1 32 57,1 6 10,7 56
91
40-49
1
3,8 25 96,2 0
0,0 26
9 19,6 28 60,9 9 19,6 46
72
50-59
1
4,5 21 95,5 0
0,0 22
1
5,3
9 47,4 9 47,4 19
41
60-69
0
0,0
7 53,8 6 46,2 13
2
9,5
4 19,0 15 71,4 21
34
70-79
0
0,0
3 42,9 4 57,1 7
1
7,7
5 38,5 7 53,8 13
20
80-89
1 33,3 2 66,7 0
0,0
3
0
3
90-99
0
0
0
I alt
145 56,4 101 39,3 11 4,3 257 160 51,9 101 32,8 47 15,3 308
565
b. 1801
Aldersgruppe
Mænd
Kvinder
Sum
u n u % g n g % e n e % n
u n u % g n g % e n e % n
0-9
39 100,0 0
0,0
0
0,0 39
39 100,0 0
0,0
0
0,0 39
78
10-19
57 100,0 0
0,0
0
0,0 57
51 96,2 2
3,8
0
0,0 53
110
20-29
24 61,5 12 30,8 3
7,7 39
25 56,8 18 40,9 1
2,3 44
83
30-39
3
9,7 24 77,4 4 12,9 31
9 25,7 22 62,9 4 11,4 35
66
40-49
1
3,7 26 96,3 0
0,0 27
12 21,4 32 57,1 12 21,4 56
83
50-59
2 10,0 17 85,0 1
5,0 20
7 21,2 14 42,4 12 36,4 33
53
60-69
0
0,0 17 94,4 1
5,6 18
3 12,5 11 45,8 9 37,5 24
42
70-79
1 12,5 5 62,5 2 25,0 8
0
0,0
1 14,3 6 85,7 7
15
80-89
0
0
0,0
0
0,0
3 100,0 3
3
90-99
0
0
0
I alt
127 53,1 101 42,3 11 4,6 239 146 49,7 100 34,0 47 16,0 294
533
Tabel 3: Civilstand 1787, 1801, 1834, 1860
19
(u = ugift, g = gift, e = enke, n = antal)
var gode muligheder for at gifte sig igen, særligt for yngre
mænd. I 1787 var omtrent halvdelen af mændene mellem 60
og 80 år enkemænd. Senere var andelen af enkemænd selv i
denne aldersklasse betydeligt lavere og kom kun i 1834 op
på en fjerdedel.
For kvinderne ser billedet helt anderledes ud. Ganske
vist var der blandt kvinderne enkelte, der giftede sig, før de
havde fuldendt det 20. leveår, men andelen, der var gift i de
enkelte aldersgrupper er konstant lavere end hos mændene.
Indtil midten af det 19. århundrede var andelen, der var gift
blandt kvinder i 30’erne aldrig mere end omkring 60 %.
Blandt kvinder i 40’erne begyndte denne andel for det me-
ste at falde igen. I 1860 var billedet noget bedret, idet over
70 % af kvinderne var gift på dette tidspunkt og kvinder i
22
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...192