Så længe søfolkene kun var fraværende i sommerhalv-
året, var der kun vielser på Amrum i det sene efterår og om
vinteren (figur 4). Før 1750 giftede 57 % af parrene sig alene
i november. Enkelte giftede sig umiddelbart efter hjemkom-
sten i september og enkelte mellem december og februar,
men fra marts til august fandt der stort set ingen vielser sted,
da mændene var på havet. I alt var det kun 6,2 % af viel-
serne, der fandt sted i disse seks måneder. Op imod år 1800
svækkedes koncentrationen på november. I anden halvdel
af det 18. århundrede var der kun 21 %, der giftede sig i
november. Hovedmåneden for vielser var nu januar med 35
%. Over 79 % af vielserne fandt dog stadig sted fra oktober
til februar. Hvis man kigger på det enkelte tiår, kan man
se, at indtil det hul, der er i kirkebøgerne fra 1757 til 1779,
var november den fremherskende måned. I perioden deref-
ter var det januar. Ændringen skete altså i 1760’erne eller
i 1770’erne. Efter 1800 blev billedet jævnet mere ud. Det
var stadig vintermånederne december, januar og februar, der
var de foretrukne måneder med omtrent 14 % af vielserne i
hver af månederne, men der fandt også vielser sted i som-
mermånederne, typisk viedes hver måned mellem 4 og 7 %
af parrene. En tredjedel af vielserne skete således henover
sommerhalvåret fra marts til august. De foretrukne måneder
var februar, april, december, maj og november. Andelen af
de samlede vielser var for hver af disse måneder altid over
12,5 %. Efter 1900 har vi et næsten helt udjævnet billede
med 46 % af vielserne i sommerhalvåret (marts til august).
Den populæreste måned var nu juni med 12,6 %. Herefter
følger oktober og september. Nu var de foretrukne måne-
der altså månederne umiddelbart før og efter turistsæsonen.
Men der var altid også vielser i juli og august.
I det landbrugsprægede Leezen var de foretrukne viel-
sesmåneder indtil 1820 november og oktober. Dog var der
konstant også relativt mange vielser i foråret (april og maj)
og fordelingen var ikke så ekstrem som på Amrum. Der var
færrest vielser i august/september samt februar/marts. Efter
1820 udjævnedes dette billede sig også i Leezen.
30
Mens
søfarten på Amrum var ansvarlig for den ujævne fordeling
af vielser og fødsler, var det i Leezen landbrugets cyklus.
Dette ses af, at de færreste vielser lå i måneder, hvor der var
mest arbejde, mens der var flere vielser, når der i efteråret
efter høsten var mindre arbejde.
Som vielserne fulgte også fødslerne søfartens rytme (fi-
gur 5). På Amrum skete langt de fleste fødsler i september i
det 18. århundrede. I det hele taget skete næsten alle fødsler
mellem juni og december, mens der stort set ikke fandt no-
Figur 4: Månedsfordeling for vielser på Amrum 1710-1918
(procent)
Figur 5: Månedsfordeling for fødsler på Amrum 1700-1918
(procent, n = 3996)
28
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...192