137
Energy, Bent Sørensen og Morten Hahn-Pedersen. Ønsket
med kombinationen af de to udstillinger var at orientere
publikum om offshorevirksomhedens forskellige sider og
de nye muligheder, som aktuelt er undervejs på Nordsøen.
Fra primo november og året ud viste Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet i forhallen en fotoudstilling om ”Havfiskeri på
Nordatlanten”. Det er den færøsk-svenske fotograf Maria
Olsen, der har skildret seks forskellige fisketure fra Færø-
erne, Grønland, Island og Shetland i vinteren 2005-2006.
Udstillingen dokumenterer det ofte barske arbejde, og livet
om bord på fiskefartøjerne og illustrerer samtidig omfan-
get og vigtigheden af det moderne havfiskeri for øerne i
Nordatlanten. Udstillingen består af 30 fotos samt plancher
med indledende tekster om Nordatlanten, fiskegrænser og
om de omtalte øer. Udstillingen er med støtte fra bl.a. Nor-
disk Kulturfond produceret af Samfundet Sverige-Færøerne
i samarbejde med Statens Maritime Museer, Sverige samt
venneforeningerne for Island og Grønland.
Niels Knudsen og Morten Hahn-Pedersen har i 2009 til-
rettelagt en dvd-baseret udstilling om passagerskibstrafik-
ken på Nordsøen fra midten af 1800-tallet og frem til i dag.
Udstillingen, der bærer titlen ”North Sea Passenger Lines”,
er ledsaget af en bog med samme titel, som er redigeret af
Morten Hahn-Pedersen. Såvel bog som udstilling er resultat
af samarbejdet inden for North Sea Maritime Museum Net-
work, og såvel bøger som udstillings-dvd’er er distribueret
til alle medlemmer af dette netværk. Udstillingen vil blive
vist på Fiskeri- og Søfartsmuseet i efteråret 2010.
Endelig har museets formidlingsafdeling i sommeren
2009 stået for en lille udstilling på torvet i Sædding Centret.
Udstillingen rummede en række forskellige aktiviteter for
børn opbygget omkring museets kopi af en Hjerting-kane.
Møllevinger på Esbjerg Havn – et af billederne i udstillingen om ”Havmølleparken Horns Rev 2”. Foto: Medvind.
1...,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,...168