146
Personale
Fiskeri- og Søfartsmuseets faste stab talte i 2009 70 per-
soner fordelt på 20 fuldtidsansatte, 8 deltidsansatte og 42
timelønsansatte. Ud over den faste stab havde Fiskeri- og
Søfartsmuseet i 2009 tilknyttet 11 beskæftigelsesansatte og
5 projektansatte. Medarbejdernes fordeling på afdelinger så
ud, som følger:
Direktion:
Museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen (histo-
riker/CMRS).
Forsknings- og samlingsafdeling:
Afdelingsleder Mette
Guldberg (etnolog/CMRS), Marco Brodde (naturvejle-
der), Søren Byskov (etnograf/CMRS), Richard Bøllund
(historiker), Kim Fischer (naturvejleder), Bente Siff Han-
sen (registreringsmedhjælper), Jeppe Høst (etnolog), Gert
Lykke Jensen (skibstømrer), Lasse Fast Jensen (biolog/
CMRS), Thyge Jensen (museumspædagog), Svend Korne-
rup (registreringsmedhjælper), Ole Tjørnelund Mølgaard
(skibstømrer), Søren Brandt Poulsen (biolog), Kirsten
Stidsholt (naturvejleder), Charlotte Bie Thøstesen (biolog).
Formidlingsafdeling:
Afdelingsleder Ragnhild Skov (bio-
log), Niels Chr. Børsmose (fiskeskipper), Steen Franch
(rebslager), Frede Thormod Hansen (formidlingsmedhjæl-
per), Asbjørn Holm (museumspædagog), Gunnar Jakob-
sen (vodbinder), Helge Johannesen (fiskeskipper), Niels
Knudsen (udstillingstekniker), Niels Lassen (fiskeskipper),
Henry Madsen (fiskeskipper), Anna Muff (formidlingsmed-
hjælper), Claus Smedegaard (udstillingstekniker), Preben
Vækild (fiskeskipper).
Publikumsafdeling:
Afdelingsleder Mette Christensen (tu-
ristøkonom), Eva Thaisen Andersen (billet/kiosk), Benthe
Backs (billet/kiosk), Martin Dalstrup (café), Charlotte Han-
sen (billet/kiosk), Lisa Hansen (café), Grethe Høyer (bil-
let/kiosk), Daniel Jensen (café), Elsebeth Jensen (billet/
kiosk), Kate Jensen (café), Louise Jensen (billet/kiosk), Mia
Jensen (billet/kiosk), Mikkel Jensen (café), Morten Jensen
(café), Michael Jørgensen (café), Pernille Kragh (café),
Anja Kristensen (billet/kiosk), Theis Kristensen (café),
Linda Kronborg (billet/kiosk), Mette V. Lauridsen (café),
Katharina Meyer (billet/kiosk), Trine Mogensen (billet/
kiosk), Anne Kirstine Møller-Madsen (billet/kiosk), Birgit-
te Nielsen (billet/kiosk), Nives Emma Nielsen (café), Esben
Nygaard (café), Abdifatah Osman (café), Jannick Pedersen
(café), Hanne Mette Petersen (billet/kiosk), Jannik W. Pe-
tersen (kok - caféleder), Mette Sørensen (billet/kiosk), Trine
Tarp (billet/kiosk), Maibritt Thøgersen (café), Anita Tørnæs
(café), Signe Vækild (café), Mette Ølgaard (café).
Drifts- og administrationsafdeling:
Afdelingsleder Lisbet
Drangsfeldt (civiløkonom), Søren Andersen (akvarieassi-
stent), Jon Borg (frilandsmedhjælper), Richard Bretschne-
ider (akvarieassistent), Bente Møller Christensen (akvarie-
assistent), Erling Eriksen (frilandsmedhjælper), Michael
Frandsen (akvarietekniker), Tina Giversen (frilandsmed-
hjælper), Marie Hellesøe (IT-medarbejder), Jonas Holm
(praktikant), Karen Høhrmann (rengøringsassistent), Arne
Jakobsen (frilandsleder), Linda Jørgensen (rengøringsas-
sistent), Sebastian Kristensen (akvarieassistent), Christina
Larsen (akvarieassistent), René Mærsk (akvarietekniker),
Erling Nielsen (akvarieassistent), Line Suryaninoff (akvarie-
assistent), Arne Sørensen (akvariemester), Mikkel Sørensen
(akvarieassistent), Leo Thorning (rengøringsmedhjælper).
Akvariemester Arne Sørensen i sælariets tekniske bagland.
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,...168