154
$%% XGYLNOHU OHYHUHU RJ VHUYLFHUHU SURGXNWHU RJ O¡VQLQJHU WLO PDULQH RJ RIIVKRUHLQGXVWULHQ
LIFTING SERVICE TEST
INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING
2OLHYHM
(VEMHUJ
7OI
VDOJ#KDUER GN
ƕ
ZZZ KDUER GN
/¡IWHXGVW\U
ƕ
6HUYLFH
ƕ
7HVW
'¡JQYDJW
$ SDUW RI
Tjæreborg
Industri
Kærvej 19
6731 Tjæreborg
Tlf. 7517 5244
Er du klar over at
Tjæreborg Industri
leverer energi- og miljørigtige
løsninger til energisektoren
er Danmarks førende leveran-
dør af fjernvarmesystemer
leverer betonprodukter og
løsninger til byggesektoren
har mere end 150 dygtige
og erfarne medarbejdere
er en dynamisk virksomhed
med et uformelt arbejdsklima
Vi har altid et godt
tilbud på fliser og
belægningssten
samt færdigbeton
ABB udvikler og servicerer energioptimerende produkter
og løsninger til offshore-industrien.
1...,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153 155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,...168