144
Hahn-Pedersen, Morten: The MariMus Project – Next Step
in the Persuit of a Vision,
ICMM Newsletter
, End of Year
2009, p. 7-8.
Hansen M.M., Jensen L.F., Pertoldi C., Thomassen S. &
Loeschcke V.: Er ørreder klædt på til klimaforandringer?
Vand og Jord
, (2009), 16, p. 35-39.
Høst, Jeppe: Fiskeriets værste fjende – eller kært pattedyr?
Sjæk’len 2008
, Esbjerg 2009, p. 97-111.
Jensen, L.F., Skov, R. & Baagøe, H.J.: Strandede havpat-
tedyr i Danmark 2006-2007. Beredskabet vedrørende Hav-
pattedyr og Havfugle (2009).
Jensen L.F.: Den globale opvarmning og havet.
Sjæk´len
2008
. Esbjerg 2009, p. 139-149.
Reijnders, P.J.H., Brasseur, S.M.J.M., Borchardt, T., Camp-
huysen, K., Czech, R., Gilles, A., Jensen, L.F., Leopold,
M., Lucke, K. et al.: I QSR update 2009,
Marine Mammals
2009.
Rheinheimer, Martin: Slaven, der blev slavehandler.
Sjæk’len 2008
. Esbjerg 2009, p. 9-27.
Wichmann, Niels: Fiskerireguleringen i Danmark.
Sjæk’len
2008
. Esbjerg 2009, p. 79-95.
Winbladh, Nanna og Dorte Vind:
Vadehavet på tværs.
Redi-
geret af Mette Guldberg og Asbjørn Holm. Esbjerg 2009.
Butik, café- og skibsproviantering
Omsætningen i både museumsbutikken og Café Fimus blev
ramt af det faldende besøgstal og gik ned med henholdsvis
14 % og 6 %. Omsætningen i skibsprovianteringen gik til
gengæld op med hele 37 %. Forholdet afspejler, at skibs-
provianteringen alene er åben i højsæsonen, der i 2009 var
rimelig, mens butik og café er helårsåbne og blev ramt af en
særdeles sløj skulder- og lavsæson.
Museet ansatte i 2009 en uddannet kok til daglig ledelse
af cafeen, og det har da også udviklet både cafeen og me-
nukortet væsentligt og derved givet museet mange tilfredse
kunder. Desværre har indtjeningen ikke fulgt med, men der
arbejdes kraftigt på at ændre dette forhold.
Bygninger og udbygningsprojekt
Fiskeri- og Søfartsmuseets bygninger ejes af Esbjerg Kom-
mune, som også står for de største bygningsmæssige ved-
ligeholdsopgaver. I 2009 drejede disse sig om udskiftning
af køleanlæg samt etablering af nyt akvarieovervågnings-
system. Museet forestår selv udgifterne til udbygning og
vedligehold af frilandsafdelingen, og i 2009 blev legeplads-
området udvidet med et lille område med to legeredskabet
for de mindste gæster, ligesom der blev opstillet en markise
samt borde og bænke ved området.
En arbejdsgruppe under ledelse af museumsdirektøren
har gennem 2009 arbejdet på en udbygning af Fiskeri- og
Fiskeri- og Søfartsmuseets udbygningsprojekt i fugleperspektiv.
Visualisering: Arkitektfirmaet C.F. Møller.
1...,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143 145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,...168