143
national Journal of Maritime History
Vol. XX, No. 2, 2008,
p. 399-401.
Byskov, Søren: Anmeldelse af Ingo Heidbrink m.fl.: ’
Fi-
schstäbchen’. Fisheries and Fish Processing as Industrial
Heritage – Studia Atlantica 10
. i:
Northern Mariner/Le Ma-
rin du Nord,
Vol. XIX, No. 3, 2009, p. 355-57.
Byskov, Søren: Industrifisk i Esbjerg – en epoke er slut.
Sjæk’len 2008
, Esbjerg 2009, p. 55-77.
Bøllund, Richard: Skibsproviantering i Danmark – et ser-
vicerhverv i forandring.
Sjæk’len 2008
. Esbjerg 2009, p.
29-41.
Frikke, John: Fuglenes Vadehav.
Sjæk’len 2008
. Esbjerg
2009, p. 113-135.
Guldberg, Mette: Havnenes kulturarv.
Sjæk’len 2008
. Es-
bjerg 2009, p. 43-53.
Guldberg, Mette: Anmeldelse af Martin Rheinheimer:
Der
Kojenmann. Mensch und Natur im Wattenmeer 1860-1900
.
Neumünster: Wachholtz Verlag 2007 i
Fortid og Nutid
2008,
3, p. 237-238.
Guldberg, Mette: Anmeldelse af Alan Hjorth Rasmussen:
En udmærket bekvem fiskeplads… Årstidsfiskeriet fra Ny-
mindegab og Holmslands Klit i 1800-årene
. Foreningen
Danmarks Folkeminder, Museet for Varde By og Omegn
2006. ill. 312 s. 265 kr. i: Anmeldt til
Historie
2009,1, p.
138-139.
Hahn-Pedersen, Morten (red):
Sjæk’len – Årbog for Fi-
skeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2008
,
Esbjerg 2009, 192 p.
Hahn-Pedersen, Morten (red.):
Fiskerireguleringen i Dan-
mark
af Niels Wichmann, særtryk af Wichmann’s artikel i
Sjæk’len 2008
, Esbjerg 2009, p. 79-95.
Hahn-Pedersen, Morten (ed.):
North Sea Passenger Lines
,
Esbjerg 2009, 88 p.
Hahn-Pedersen, Morten: Danish North Sea Passenger Li-
nes, 1850-2000, i M. Hahn-Pedersen (ed.):
North Sea Pas-
senger Lines
, Esbjerg 2009, p. 34-43.
Hahn-Pedersen, Morten: President’s Column – Congress:
Change of venue announced,
ICMM Newsletter
, Start 2009,
p. 1-2.
Hahn-Pedersen, Morten: President’s Column – Welcome to
Esbjerg,
ICMM Newsletter
, Mid 2009, p. 1-2.
Hahn-Pedersen, Morten: President’s Column – Final Re-
port,
ICMM Newsletter
, Pre Conference 2009, p. 2.
Hahn-Pedersen, Morten: Final Report to the ICMM Gene-
ral Assembly 2009,
ICMM Newsletter
, End of Year 2009,
p. 3.
Tre af museets publikationer i 2009.
1...,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,...168