131
som manus blev indsendt til Kulturarvsstyrelsen, som støt-
tede projektet.
I 2009 har Lasse Fast Jensen og Ragnhild Skov fore-
taget i alt fem flytællinger af spættede sæler i Vadehavet
henholdsvis d. 7/6, 17/6, 23/6, 4/8 samt 20/8.
Biologistuderende Anna Muff har skrevet speciale med
titlen: ”Den fænotypiske variation blandt spættede sæler
(
Phoca vitulina
) i Skagerrak, Kattegat og Vadehavet. Belyst
ved geometrisk morfometri af kranier”. Projektet opnåede
støtte fra Arne Harritsø´s Fond samt enkefru Kathrine Raa-
rups Mindelegat. Lasse Fast Jensen fungerede som bivejle-
der. Eksamen fandt sted d. 22. december 2009, og specialet
fik tildelt karakteren 12.
Museet har i 2009 stillet vævsprøver til rådighed for et
forskningsprojekt omhandlende genetisk populationsstruk-
tur hos hvidskæving i Nordatlanten. Projektet udføres af
Dr. Eulalia Banguera Hinestroza, School of Biological and
Biomedical Sciences, University of Durham. Derudover har
museet bidraget med vævsprøver til et forskningsprojekt
omhandlende gråsælens genetiske populationsstruktur, ud-
ført af Zuza Nowak, Department of Genetics and Animal
Breeding, Warsaw University og Maria Krakowiak, Warsaw
Zoo.
Samarbejde og møder
Museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen har i 2009 haft
sæde i bestyrelserne for Post/Tele-Museumsfonden, Bygd-
Fonden, Skibsbevaringsfonden, Museumsforum Syddan-
mark, Foreningen af Specialmuseer i Danmark og TopAt-
traktioner. Museumsdirektøren var endvidere medlem af
Vadehavets sæler har som vanligt været på museets forskningsprogram.
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,...168