126
stativ og forbundet til en elektromotor, som blev sat i gang
af havnevagten i tåget vejr. Når stativet med klokken dreje-
de rundt, lød der klokkeslag med faste intervaller. Giver har
købt klokken på auktion på Esbjerg Havn omkring 1978.
Fra Per Genser Hansen, Fanø, har museet modtaget et
borehoved fra den første boring på Tyra-feltet.
Fra Chr. Tarbensen Christensen, tidligere leder af
Holmsland LokalhistoriskeArkiv og forfatter til arbejder om
strandinger og bjærgning på den jyske vestkyst, har museet
modtaget en stor samling af maritim litteratur til museets
bibliotek. Bøgerne vil komme til at indgå i biblioteket på li-
nie med den eksisterende bogsamling, som for størstedelens
vedkommende kan hjemlånes via Esbjerg Hovedbibliotek.
Fisk og invertebrater:
I 2009 har Fiskeri- og Søfartsmuseets
akvarium jævnligt modtaget fisk og invertebrater fra fisker
Lars Hast i Skærbæk. Fra Jens Henriksen og Michael Dam-
kjær, Skærbæk, har museet modtaget mange kilo ulke og
torsk til undervisnings- og formidlingsbrug. Derudover har
akvariet modtaget dyr fra fartøjerne E 426
Rune Egholm
, E
248
Nette Rauhe
samt det tyske havundersøgelsesskib
Solea
.
Fiskeri- og Søfartsmuseet erhvervede sig i 2009 et mindre
trawl, der fra museets kutter E 1
Claus Sørensen
kan an-
vendes til indsamling af fisk og bunddyr. Forsøgsfiskeri med
det nye trawl i efteråret 2009 tegnede lovende, og fra foråret
2010 vil redskabet blive taget i brug på indsamlingstogter.
Under E 1
Claus Sørensens
turistsejladser har kutterens be-
sætning desuden skaffet småfisk og bunddyr til undervis-
ningsbrug i formidlingstjenesten samt udstilling i akvariet.
En af i alt tre hvidnæser som i 2009 blev indsamlet af museets stab.
1...,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,...168