116
Et udsnit af deltagerne i ICMM Esbjerg 2009 fotograferet ved stormflodssøjlen i Sønderho. Foto: Brian Kristensen.
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...168