120
ler igangværende projekter med opbygning af nye museer
eller udbygning af eksisterende. Sessionen rummede præ-
sentationer fra museer i Antwerpen, Bremerhaven, Gdansk,
Stavanger og Esbjerg.
Tredje konferencedag rummede dels en halvdagsekskur-
sion til Esbjerg Havn og Fanø, dels en session om museer-
nes forskning. Hovedtaler på forskningssessionen var Poul
Holm, der fortalte om museernes mulighed for forsknings-
samarbejde med universiteterne. Sådanne samarbejder kan
organiseres på mange måder lige fra ad hoc samarbejde til
fast strukturerede former, der f.eks. er benyttet i Esbjerg,
hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet i samarbejde med Syddansk
Universitet driver Center for Maritime og Regionale Studi-
er. I tre efterfølgende indlæg demonstreredes de forskellige
muligheder. Mens National Maritime Museum i Greenwich
Et udsnit af konferencens delegerede under åbningen af hovedsessionerne, der i dagene 6/8-10-2009 fandt sted i Musikhuset i Esbjerg.
Foto: Brian Kristensen.
Vicedirektør Jim Gardner fra The National Museum of American
History i Washington DC (USA) var én af konferencens keynote
speakers. Foto: Frits Loomeijer.
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,...168