118
at konferencen ville kunne have været aflyst, såfremt øko-
nomi afholdt for mange fra deltagelse. Det var med lettelse,
at man den 1. september – fire dage før sidste deadline –
kunne konstatere, at konferencen ”gik hjem” med cirka 100
delegerede repræsenterende omkring 60 maritime museer
fordelt over 22 lande i Amerika, Asien, Australien, Ocea-
nien og Europa.
ICMM Esbjerg 2009
Konferencen blev indledt sidst på eftermiddagen den 5. ok-
tober med registrering og reception på Fiskeri- og Søfarts-
museet, hvor daværende kulturminister Carina Christensen
med en tale om den maritime kulturarv forestod den offi-
cielle åbning af konferencen og bød de delegerede velkom-
men til Danmark.
Daværende kulturminister Carina Christensen åbnede ICMM-konferencen og bød de mange internationale gæster velkommen til Danmark
og Esbjerg. Foto: Brian Kristensen.
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,...168