114
Beredskabets fremtid
Det er 12 år siden den gældende version af
Beredskabs-
planen vedrørende Havpattedyr og Havfugle
blev skrevet.
Meget har ændret sig siden da, og planen er i skrivende
stund ved at blive revideret, så den kan leve op til nuvæ-
rende behov og krav med hensyn til strandede havpattedyr i
Danmark. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe
bestående af eksperter inden for området, som udover de
eksisterende samarbejdspartnere, Fiskeri- og Søfartsmuse-
et, Skov- og Naturstyrelsen og Statens Naturhistoriske Mu-
seum/Zoologisk Museum, også består af repræsentanter fra
Danmarks Miljøundersøgelser og DTU Veterinærinstituttet
i Århus. Hvis alt går efter planen, vil en revideret udgave
af
Beredskabsplanen vedrørende Havpattedyr og Havfugle
snart
se dagens lys og i tilfælde af større ændringer kunne
præsenteres i en senere årbog.
I forbindelse med udgivelsen af denne artikel ønsker for-
fatterne at takke Hans J. Baagøe, Henrik Lykke Sørensen,
Trine Hammer Jensen, Jonas Teilmann og Carl Christian
Kinze for deres bidrag til Beredskabsrapporten 2008
”Strandede havpattedyr i Danmark 2008 – Beredskabet
vedrørende Havpattedyr og Havfugle”
, som denne artikel
tager afsæt i.
Noter
1.
Jensen, L. F., Skov, R., Baagøe, H. J.:
Strandede havpat-
tedyr i Danmark 2006-2007 – Beredskabet vedrørende Hav-
pattedyr og Havfugle
, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg,
2009.
2.
Jensen, L. F., Skov, R., Baagøe, H. J.: op. cit., Esbjerg 2009.
3.
Trilateral Seal Expert Group (TSEG):
The Harbour Seal
Population in the Wadden Sea as Revealed by the Aerial
Surveys in 2003
, 2003.
4.
Trilateral Seal Expert Group (TSEG):
Aerial Surveys of
Harbour Seals in the Wadden Sea in 2008: Back to Pre-epi-
zootic level and Still Growing: Wadden Sea Harbour Seal
Population in 2008
, 2009.
5.
Olsen, M. T., Andersen, S. M., Teilmann, J., Dietz, R.,
Edrén, S. M. C., Linnet, A., Harkonen, T.:
Status of the har-
bour seal (Phoca vitulina) in southern Scandinavia
, NAM-
MCO Scientific Publications 8, under udgivelse.
6.
Macdonald, D. (ed.):
The New Encyclopedia of Mam-
mals
, Oxford University Press, 2004.
7.
King, J.E. (ed.):
Seals of theWorld”
, BritishMuseum(Nat-
ural History) and Oxford University Press, 1983, Tougaard,
S., Nørgaard, N., Jensen, T.: Sælundersøgelserne på Fisker-
imuseet,
Sjæk´len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Saltvandsakvariet i Esbjerg 1995
, Esbjerg 1996, p. 91-127.
8.
Reineking, B.: Phocine distemper epidemic amongst seals
in 2002, I CWSS 2003. Management of North Sea harbor
and grey seal populations. Proceedings of the International
Symposium at EcoMare, Texel, the Netherlands, Novem-
ber 29-30, 2002.
Wadden Sea Ecosystem
, No. 17. Common
Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany.
9.
Macdonald, D. (ed.):
The New Encyclopedia of Mam-
mals
, Oxford University Press, 2004.
10.
Jensen,L.F.,Skov,R.,Baagøe,H.J.:op.cit.,Esbjerg,2009.
11.
Teilmann, J., Sveegaard, S., Dietz, R., Petersen, I. K.,
Berggren, P., Desportes G.:
NERI Technical Report No. 657
- High density areas for harbor porpoises in Danish waters
,
National Environmental research Institute - University of
Aarhus, Denmark, 2008.
12.
Siebert, U., Lehnert, K., Hasselmeier, I., Müller, S.,
Schmidt, K., Rademaker, M., Herr., H., Rosenberger, T.,
Wingberg, S.:
Totfundmonitoring von Kleinwalen und Ke-
gelrobben in Schleswig-Holstein – Bericht an das Ministe-
rium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des
Landes Schleswig-Holstein
, Forschungs- und Technologie-
zentrumWestküste Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
2009.
13.
Kinze, C. C.:
Havpattedyr i Nordatlanten
, G.E.C. Gads
Forlag, 2001.
14.
Macdonald, D. (ed.): op. cit., Oxford, 2004.
15.
Kinze, C. C.: op. cit., G.E.C. Gads Forlag 2001.
16.
Kinze, C. C.: ibid.
17.
Jensen,L.F.,Skov,R.,Baagøe,H.J.:op.cit.,Esbjerg,2009.
18.
Kinze, C. C.: op. cit., G.E.C. Gads Forlag, 2001.
19.
Macdonald, D. (ed.): op. cit., Oxford, 2004.
20.
Kinze, C. C.: op. cit., G.E.C. Gads Forlag, 2001.
1...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,...168