121
Som altid i konference-sammenhæng var pausernes uformelle
samtaler af vigtighed. Her ses Kevin Fewster fra National Mari-
time Museum i Greenwich i samtale med Marike Hedin fra Vasa
Museet i Stockholm. Foto: Brian Kristensen.
samarbejder med universiteterne omkring udnyttelse af
forskningspotentialet i museets samlinger, ser man på Old
Dominion University i Norfolk, Virginia, gerne samarbejdet
med museerne lagt i fastere rammer. Det er man på vej til
ved Statens Maritime Museer i Stockholm, hvor man i øje-
blikket arbejder på etablering af en model meget lig den, der
er benyttet i Esbjerg.
Den fjerde og sidste akademiske konferencedag hand-
lede om museernes finansiering og drift. Dagens keynote
speaker, David Moorhouse, havde desværre været nødsaget
til at melde afbud i sidste øjeblik. Moorhouse’s indlæg blev
præsenteret af direktør Kevin Fewster fra National Mariti-
me Museum, som kender Moorhouse fra museets bestyrelse
og havde nået at tale indlægget igennem med ham. Resulta-
tet blev et spændende bidrag om økonomien i de maritime
erhverv og de muligheder og risici, som er forbundet med
etablering af støtteordninger i denne sammenhæng. Dagens
keynote blev suppleret af tre indlæg. Jørgen Selmer, direktør
for Handels- og Søfartsmuseet, fortalte om finansiering og
organisering af dette museums udflytningsprojekt til dok-
området på det tidligere Helsingør Værft. Matthew Tanner,
direktør for ss Great Britain Trust i Bristol, gav en række
eksempler på denne institutions arbejde med fundraising
og events. Endelig fortalte Renée Steenbergen om, hvordan
mange små donationer fra private kunne give betydelige af-
kast, og hun gav en række eksempler på, hvorledes denne
form for fundraising kunne sættes i system.
Eftermiddagens program bød på fire såkaldte Master
Class sessioner
en form for workshops
hvor konferen-
cens delegerede på forhånd havde tilmeldt sig ét af de fire
emner: formidling og publikum, samlinger, forskning og
finansiering. Sessionerne blev gennemført parallelt under
ledelse af fire museumsledere med særlig ekspertise på de
nævnte felter. I ICMM-regi var sådanne sessioner en nyska-
belse, men tilfredsheden blandt de delegerede var stor, og
Master Class-sessionerne vil blive gentaget og udbygget på
kommende konferencer.
Dagens faglige program afsluttedes med, at direktør
Frits Loomeijer fra Maritiem Museum Rotterdam, der ved
ICMMs generalforsamling i Esbjerg havde afløst Morten
Klas Helmerson (Vasa Museet, Stockholm), Jerzy Litwin (Cen-
tralne Muzeum Morskie, Gdansk) og Jean-Noël Gard (Musée de
la Marine, Paris) under sessionerne i Musikhuset.
Foto: Frits Loomeijer.
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...168