129
Fiskeri- og Søfartsmuseet har bidraget til det trebindsværk om Ribes historie, der i 2010 udgives i anledning af 1300-året for byens grund-
læggelse.
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...168