122
Hahn-Pedersen som organisationens præsident, trak nogle
hovedlinjer gennem konferencens i alt 24 indlæg og fire
Master Class sessioner. En konferencemiddag samme aften
satte punktum for den officielle del af ICMM Esbjerg 2009,
inden en mindre gruppe delegerede dagen efter drog af på
en to dage lang post conference tour til Ribe, Hedeby og
Hamburg, hvor temaet var forbindelser mellem Nord- og
Østersø gennem 1.300 år.
Konferencens resultater
Hvad blev så resultatet af ICMM Esbjerg 2009?
At dømme ud fra positive besvarelser fra de delegerede på
omdelte spørgeskemaer og fin deltagerrespons efter konfe-
rencen fik ICMM Esbjerg 2009 et tilfredsstillende forløb på
det såvel det organisatoriske som det indholdsmæssige plan.
Med hensyn til det organisatoriske fik Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet, Esbjerg og Danmark med denne konference en
god placering på de maritime museers verdenskort – en pla-
cering, som vil være af betydning for museets fremadrettede
samarbejdsrelationer.
På indholdssiden var indlæg og workshops - som altid
i konferencesammenhæng - katalysator for talrige diskus-
sioner både i plenum og internt mellem deltagerne – og som
altid var det typisk i løbet af disse diskussioner, at nye syn-
teser opstod. Session for session kunne det uddrages:
v
at ændringer i publikums interesser og motiveringer for
et museumsbesøg skal tages yderst alvorligt og analyse-
res grundigt som basis for opbygning af nye tilbud
v
at de maritime museer grundet særligt omkostningstun-
ge samlinger har behov for særdeles gennemarbejdede
strategier for indsamling og bevaring
v
at de maritime museers forskning internationalt synes på
vej mod stadig fastere strukturer
v
at opbygning af et differentieret økonomisk driftsgrund-
lag for museumsdriften er en bydende nødvendighed
Bag konferencens overordnede tema lå imidlertid også en
anden udfordring i form af den reducerede offentlige be-
vidsthed om det maritime elements betydning for kultur og
liv også i det moderne samfund. Her var svarene knap så
entydige, men mange tog fra Esbjerg med en fornemmelse
Esbjerg Kommune var en gæstfri vært ved en fornem reception på
Esbjerg Rådhus d. 8-10-2009. Her ses Esbjergs viceborgmester,
Henning Ravn, i samtale med Morten Hahn-Pedersen og holland-
ske Frits Loomeijer, der i forbindelse med konferencen i Esbjerg
overtog ICMM’s præsidentpost. Foto: Brian Kristensen.
I Hamburg var Ursula Wöst (i rød anorak) fra Stiftung Hamburg
Maritim en glimrende guide på en rundtur fra Internationales
Maritimes Museum Hamburg, over Hamburg Havn til Hafenmu-
seum Hamburg.
1...,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,...168