56
med kvalificerer den forskning, der foregår på Fiskeri- og
Søfartsmuseet, ikke mindst til gavn for museets gæster og
brugere, som i sidste ende er dem, der skal have glæde af
forskningsresultaterne.
Noter
1.
Denne artikel er ment som en oversigt over de emner,
museets forskning har behandlet gennem de sidste 40 år.
Skulle der henvises til hver enkelt publikation, ville det
blive alt for omfattende for denne årbog. Derfor har vi valgt
at bringe denne artikel uden noter, men på museets hjem-
meside
vil man kunne finde artiklen med alle
henvisninger. Herudover vil vi henlede opmærksomheden
på, at langt de fleste af undersøgelserne er omtalt i muse-
ets årbog Sjæk’len, som hvert år, ud over årbogens artikler,
også bringer lister over de publikationer, museets medar-
bejdere har stået for eller deltaget i. I nærværende udgave
af Sjæk’len bringes desuden et register over alle artikler fra
1988 til 2008, hvor man kan søge under forfatter, sted og
emne. Museets senere publikationer kan findes på hjem-
mesiden
mens museets naturhistoriske rap-
porter, hvoraf en del ikke er publiceret, er samlet i rækken
”Biologiske Meddelelser fra Fiskeri- og Søfartsmuseet” på
museets bibliotek.
Summary
Since its foundation in 1968, research at the Fisheries and
Maritime Museum has covered both natural and cultural
history. This article provides an overview of the research
which has been undertaken in these two areas during the
museum’s 40-year history.
The museum’s areas of activity are specified in its sta-
tutes. Work in the area of natural history must concern itself
with the Danish marine environment, with research into the
relationships between marine organisms and human activi-
ties, especially the fisheries. In particular, there must be re-
search on the natural environment on the Wadden Sea and
mammals in Danish waters. Within the field of cultural hi-
story, there must be research on Danish fisheries in all their
forms and their cultural history and social and commercial
structures within the coastal culture’s multifaceted use of
the resources of the coast and the sea. The museum must
also work on all aspects of the seafaring of the past and
the present, focusing onWest Jutland’s harbours and waters,
including the Wadden Sea region and the North Sea. And
finally, the museum must work on the historical develop-
ment of the offshore-based exploitation of resources below
Denmark’s seafloor.
Work within the area of the natural history department
has been concerned with the Wadden Sea’s biology, which
quickly became included in the trilateral partnership be-
tween Denmark, Germany and Holland on protection of
the common coast. At the same time, research was carried
out on fish resources and their exploitation. Seals became
an important field of study in the department’s work with
the opening of the Fisheries and Maritime Museum’s seala-
rium in 1976. Work on abandoned seal pups, the so-called
“howlers”, combined with the studies which could be done
on the seals in captivity, not least on the relationship be-
tween mother and pup, provided new insights into the life
and behaviour of seals. The outbreak of a viral epidemic
in the seal population in 1988 raised new questions about
the seals’ general health. Developments in the seal popula-
tion were followed via aerial counts, and by marking the
animals in various ways, it has been possible to map their
movements in the Wadden and North Seas. The natural his-
tory department has also worked with whales, not least on
the basis of several major beachings of sperm whales in the
mid-1990s.
From the museum’s beginning, the work of the cultural
history department was centred around the history of the
fisheries, and comprehensive collections were made all
along the Danish coasts to secure the old fishing imple-
ments for the museum. Several studies of fishing communi-
ties were also made. With the big changes in fishing in the
1980s, interest turned towards current developments in the
fisheries and their associated technology, while the focus in
the 1990s was on the long lines in the history of fishing back
to the Middle Ages. In cooperation with the other Danish
fisheries museums, work was carried out on a cross-section
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...240