40
Hvaler
Den naturhistoriske afdelings engagement i forbindelse
med praktisk håndtering af hvalstrandinger blev indledt ved
et tilfælde og noget voldsomt dagen efter den hårde novem-
berstorm i 1981. En levende hvidnæse var skyllet ind ved
Blåvandshuk, og strandfogeden kontaktede derfor museet
for råd og vejledning. Svend Tougaard og museumspæda-
gog Thyge Jensen tog til stedet, og i overværelse af politi og
andre myndigheder blev hvidnæsen i skæret af billygterne
aflivet hurtigt og humant ved et snit ned bag hovedet, som
overskar det net af blodkar, der forsyner hjernen med iltrigt
blod. På daværende tidspunkt var der ingen fælles europæ-
isk protokol for data- og præparatindsamlinger i forbindelse
med strandede hvaler, så delfinen blev uden videre undersø-
gelse fragtet videre til Midtsønderjyllands Museum i Gram,
der dengang i kraft af deres fossile hvalfund var de eneste
i Sydvestjylland, der forskningsmæssigt beskæftigede sig
med hvaler.
Den 13. januar 1984 strandede to kaskelothvaler på kys-
ten ved Henne. Thyge Jensen og Svend Tougaard tog igen
af sted, og efter aftale med Zoologisk Museum i København
blev underkæben straks skåret af med en motorsav på finde-
stedet, da et par af tænderne var forsøgt fjernet. Parteringen
af de store dyr blev gennemført af en hold fra Gram Mu-
seum, Zoologisk Museum og Fiskeri- og Søfartsmuseet, og
den ene af de to hvaler, kan i dag ses i hvalhuset over for
Gram Slot.
Efter denne stranding blev samarbejdet med Zoologisk
Museum formaliseret omkring fremtidige hvalstrandinger,
og i de følgende 24 år skulle den naturhistoriske afdeling
blive involveret i strandinger af i alt 40 kaskelothvaler, heraf
tre i den tyske del af Vadehavet.
Dato
Lokalitet
Antal kaskelothvaler
pr. stranding
Bemærkninger
13. januar 1984
Henne Strand
2
17. november 1990
Nymindegab
1
Hvalen sprang i luften under skeleteringen
1. december 1991
Sønderho, Fanø
3
Små hvaler på mellem 10,5 og 11,5 meter
25. januar 1996
Hulsig, Ålbæk Bugt
1
En følgesvend strandede senere ved Gjerrild på
Djursland
27. marts 1996
Rømø
16
Hvalerne havde været døde i et par døgn, da de blev
opdaget
4. december 1997
Rømø
13
9 af hvalerne var endnu levende da de blev opdaget
23. januar 1998
Wester Hever, Eiderstedt
3
Museet deltog sammen med redningsstationen på
Rømø i bjærgningen af to af hvalerne, samt i skele-
teringen af den ene
1. juni 2000
Rømø
1
En sjælden sommerstranding
Ud over de i skemaet nævnte episoder skal bemærkes, at Fiskerimuseet d. 2. april 1990 sammen med redningsbåden fra Esbjerg var i
Nordsøen ud for Rindby på Fanø, for at bortjage to kaskelothvaler, der svømmede på lavt vand meget tæt på stranden.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...240