26
virksomheder også klaret inden åbningen. Af hensyn til
museets entrébetingede økonomi var det vigtigt, at anlægs-
arbejdet forløb hurtigt og med færrest mulige forstyrrelser
af publikumsområderne. Det lykkedes. Hen over sommeren
2001 opførtes en ny karantæneafdeling i sælariefløjen, og
i slutningen af oktober kunne alle akvariets fisk og havdyr
flyttes hertil. Herefter blev det gamle akvarium revet ned
i november og december, så man ved årsskiftet 2001/02
kunne påbegynde opførelsen af det nye akvarium, som blev
indviet og åbnet for publikum i juni 2002.
Fiskeri- og Søfartsmuseets nye akvarium har betydet
et vældigt løft for husets formidling af fisk og havdyr fra
danske havområder. På en tur gennem akvariet får man mu-
lighed for at lære om de danske havmiljøers mangfoldig-
hed, blive fascineret af fiskenes tilpasninger til et liv i vand,
få kendskab til fiskeriet på de forskellige arter samt møde
akvariepersonalet og få fortalt om fisk og havdyr
15
.
Efterhånden er der også opstået et markant renoverings-
behov i forhold til museets sælarieafdeling fra 1976. På
basis af den trinvise udbygningsplan arbejder museet her
på en tilsvarende løsning, som blev anvendt ved akvariet;
nedrivning af det eksisterende anlæg og opførelse af et nyt.
Projektet, som forventes færdigt til forelæggelse i 2008,
opererer med i alt tre hovedelementer, hvoraf det første er
anlæg af et nyt sælarium med tilhørende teknik, arbejds-
områder og publikumsfaciliteter. I anlægget indgår to nye
Fiskeri- og Søfartsmuseets nye akvarium, åbnet sommeren 2002.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...240