24
et videnskabeligt råd, og aktiviteterne evalueres regelmæs-
sigt. Grundet deltagelsen i forskningscentrets arbejde har en
ph.d.-grad - eller opnåelse af en sådan inden for de første
års ansættelse - siden 1994 været et krav for at blive ansat
som forskningsmedarbejder ved Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Begge museets nuværende kulturhistoriske inspektører,
mag. art. Mette Guldberg (ansat som 2. inspektør i 1994 og
afløser for Poul Holm som 1. inspektør i 2000) og mag. art.
Søren Byskov (ansat som 2. inspektør i 2001) har således
bestået ph.d.-forløb ved forskningscentret. Kravet om en
ph.d.-grad omfatter nu også institutionens naturhistorikere,
idet man af hensyn til yderligere tværfaglighed omkring
bl.a. fiskeriforskningen fremover vil inddrage naturhisto-
rien i forskningscentrets program. Museets nye naturhisto-
riske inspektør, cand. scient. Lasse Fast Jensen, havde såle-
des erhvervet ph.d.-graden før ansættelsen ved Fiskeri- og
Søfartsmuseet pr. 1. januar 2008
14
.
Gennem de senere års forskningsindsats har man fået et
solidt grundlag for Fiskeri- og Søfartsmuseets formidlende
virksomhed og på flere områder placeret museet centralt i
Museets søfartsudstilling fra 1999 er baseret på forskningscentrets arbejde.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...240