175
Vedrørende de store kaskelothvaler er vores anbefaling,
at de i tidevandsområder som f.eks. Vadehavet får lov til at
dø af sig selv. Kaskelothvaler, der strander på højvandet,
eller som vi har set det, følger det stigende vand op på det
højeste af sandbankerne, vil kæntre over på siden under den
efterfølgende ebbe. Dette betyder, at deres enlige næsebor i
forreste venstre side af næsen kommer under vand, og dyret
drukner. Muligvis vil hvalen dø forinden af sammenpres-
ning eller deformering af organerne eller af hedeslag - vi
ved det ikke. Druknedøden opfatter vi mennesker alle som
en grusom måde at dø på, da vi alle kender panikken, når vi
ufrivilligt får hovedet under vand. Denne ’hovedet-under-
vand-panik’ må vi formode ikke plager hvalerne. Det er jo
den måde, de lever på - hele livet.
Skulle vi blive konfronteret med en levende stranding af
en anden større hval eller af en kaskelot i et ikke-tidevands
område, vil vi anbefale den sydafrikanske ”dynamitmeto-
de” metode anvendt. Den er ikke videre æstetisk, men den
opfylder kravet om en hurtig aflivning.
I øvrigt er der ikke to strandinger, der er ens, og man må
være forberedt på at skulle tilpasse sin aktion efter præcis
de aktuelle betingelser. Både hvad angår hvalart, størrelse,
lokalitet, hydro- og meteorologiske betingelser samt logi-
stiske præmisser - herunder mulighederne for at fremskaffe
alle mulige hjælpemidler.
Fiskeri- og Søfartsmuseets anbefalinger i forbindelse med
aflivning af hvaler kan skematisk opsættes således:
Hvaler op til ca. 8 meter:
%
Skydning igennem kraniet og efterfølgende afblødning.
Riffelskud i sagittalplanet (i dyrets længderetning) fra
blæsehullet skråt bagud til et punkt mellem de to forluffer.
%
Afblødning straks - en tilstrækkelig lang kniv/lanse/stik-
økse stikkes lodret ned umiddelbart bag kraniet for at
overskære
rete mirabile
i nakkeleddet lige bag nakke-
ledsknuderne samt evt. overskære rygraden.
Hvaler over ca. 8 meter:
%
Sprængstof i nakkeregion, med det formål for at lædere
og blokere
rete mirabile.
%
Eventuelt panserværnsvåben af typen 84mm M/95 og
M/97 CS HP, med hulladningsammunition (kræver af-
prøvning på hvalkadaver inden).
%
Eventuelt OED med hulladningsvirkning (kræver af-
prøvning på hvalkadaver inden).
%
Eventuelt overskæring af
rete mirabile
ved hjælp af
”rendegraverkniv”.
En strandet kaskelothval i et tidevandsområde, der opdages
på stigende vand skal selvfølgelig ikke aflives, og hvis den
opdages på faldende vand, kan man give den en chance.
Måske overlever den turen om på siden og får så en mulig-
hed for at komme flot på efterfølgende højvande. Hvis ikke
den overlever kæntringen om på siden, vil denne måde at dø
Kranium af kaskelothval, Rømø 2000. Hvalens nakkehul ses i
midten. Foto: Århus Universitet.
1...,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,...240