170
nens aktionsradius strengt forbudt”
burde der stå på et skilt.
Den 5. december 1997 var vi på Rømø ved en fejl kommet
til at trække en halvdød kaskelothval i halen. Pludselig kom
den fire meter brede og anslået ½ tons tunge hale op af van-
det, og ”slæbebåden” blev på trods af sine 6½ tons dødvægt
trukket fra side til side i den korte slæbestrosse. Vi slap hur-
tigt hvalen igen, men det kunne være gået galt. Så derfor har
ingen af os lyst til at prøve at stå med ½ - 1 liter højpotent
succinylcholinchlorid og en stor skarp kanyle og lede efter
en vene i den halvvejs vanddækkede kvadratmeterstore ha-
lefinne.
De snit, vi har lavet gennem hale og rygfinner hos stran-
dede hvaler i forbindelse med dissektioner, viser også, at det
for en utrænet person vil være nærmest umuligt at ramme
en vene. Venerne i ekstremiteterne er ofte - for at hvalen
kan anvende modstrømsprincippet til varmereguleringen -
opdelt i 8-14 småvener, der som et bundt rør omslutter og
ligger tæt omkring en arterie.
Fra Canada er der dog oplysninger om, at det engang er
lykkedes at aflive en meget afmagret finhval på 10,5 meter
ved at stikke en meterlang kanyle - fremstillet af bremserør
til biler - direkte ind imod hjertet. Ca. 70 cm inde ramte
man en større vene, og i denne injicerede man så i nævnte
rækkefølge 5000 mg xylazine, 100 mL T-61 og 1200 mmol
potasium chloride opløst i 600 mL sterilt vand. Fra injekti-
onstidspunktet og indtil de sidste livstegn forsvandt, gik der
en time.
2
Omkring årsskiftet 2007/08 lå en mager og svækket
kaskelothval og flød rundt på lavt vand nær mundingen af
Tampa Bay i Florida. Biologer havde som vanligt forsøgt at
lokke dyret ud på dybere vand, men forgæves. Med en spe-
cialfremstillet ”giftpil” - fløjet ind til Tampa fra Gloucester,
Massachusetts - lykkedes det at skyde en dosis på 50 cm3
Meperidine (i familie med Petidin) ind i hvalen, og herefter
var det muligt at komme tæt på dyret og yderligere injicere
med en dødelig dosis barbiturat. Ifølge medierne vil kaske-
lothvalen efter obduktion blive stedt til hvile et hemmeligt
sted i byens park.
”Sprøjtepilen” er nyudviklet og fremstillet af firmaet
Paxarms i New Zealand til en pris af 40.000 $. pr. stk. Den
havde kun været anvendt en gang tidligere, og det var i maj
2007, hvor en pukkelhval med en unge var svømmet 90 mi-
les op ad Sacramento River i Californien. Moderen var ble-
vet såret af en skibsskrue, så den og ungen fik begge et skud
antibiotika med ”sprøjtepilen”.
Elektrokusion, elektrisk aflivning
Den elektriske harpun - opfundet af nordmanden Birger
Holm-Hansen i 1931 - har været anvendt i den kommerciel-
le hvalfangst - især i Japan. Ifølge Shiegu Hasui, direktør
for Japanese Whaling Association, har den elektriske lanse
været brugt siden 1973, og med 110 Volt vekselstrøm dør
hvalerne efter 4-5 minutter. Så vidt vi ved, har aflivning med
strøm aldrig været anvendt på strandede hvaler.
Mekanisk aflivning - kvælning
Der er flere beretninger om, hvorledes man har forsøgt at
dræbe strandede hvaler ved at tilstoppe blæsehullet med
klude, sække twist eller halm. Om det nogensinde er lykke-
des at gøre kvælning til den primære dødsårsag vides ikke,
men selve den massive mishandling har vel taget livet af
hvalen på et eller andet tidspunkt.
Artiklens forfatter og Bjarke Stenrøjl, Rømø slipper trossen til den
endnu levende hval, Rømø 1997. Foto: Henrik Stenrøjl Kristensen.
1...,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,...240