173
nemmere vil kunne accepteres af den internationale offent-
lighed, da det ikke virker nær så spektakulært som affyring
af en pansergranat eller som anvendelsen af sprængstof som
beskrevet nedenfor.
3
Mekanisk aflivning - sprængstof
En sidste metode til aflivning af større hvaler er sprængstof.
Det lyder umiddelbart brutalt, men metoden opfylder til ful-
de fordringerne til en human aflivning - hvalen dør straks.
Metoden, der anvendes i Sydafrika på store hvaler, synes
aldeles effektiv. Blot var der i et tilfælde det problem, at po-
litiet, der havde ansvaret for sprængningen, for at være helt
sikre på hvalens aflivning, anvendte en så voldsom mængde
sprængstof, at aflivningen blev lidt mere spektakulær end
ønsket.
Sydafrikanerne er blevet kritiseret for metoden bl.a. af
det engelske
Marine Animal Rescue Coalition
, som anbe-
faler, at man lader de store hvaler dø af sig selv. Det syd-
afrikanske svar lød, at hvis man lod hvalerne dø af sig selv
under de sydafrikanske vejrbetingelser ville det betyde at
man lod dem koge i deres egne vævsvæsker.
Mekanisk aflivning - ekssangvering/afblødning
Afblødning med kniv er ofte den eneste mulighed, man
umiddelbart har ude på stranden, hvis man ikke kan komme
i kontakt med en veterinær person med adgang til anvende-
ligt medikament, og som har tilladelse til at anvende det.
Det samme gælder, hvis det ikke er muligt at komme i kon-
takt med en person med skydevåben, eller hvis det er for
farligt at skyde på stedet (mange tilskuere, bebyggelser eller
store sten).
En afblødning, hvor det handler om at få blodtrykket i
hjernen til at falde så meget, at hvalen så hurtigt som muligt
mister bevidstheden, kan rettes mod hjertet og de kar, der
ligger i tilknytning til dette. Alternativt kan anstrengelserne
rettes mod at få direkte afbrudt blodforsyningen til hjernen.
At stikke direkte i hjertet har sin enkle vanskelighed der-
ved, at der er langt derind, og at der ofte sidder ribben i ve-
jen. Især to af de strandede hvaler, som vi på Fiskerimuseet
har været i nærkontakt med, har dog været så magre med
tydelige ribben, at det ikke ville have været noget problem
at finde hjertet. Begge hvaler - en spækhugger på Mandø
og en vågehval i Kolding Fjord - var dog døde, da de blev
fundet. For at undgå ribbenene anbefales det at stikke fra
bugsiden og skråt op under brystbenet,
sternum
, men dette
er ikke muligt, hvis hvalen ligger på bugen og er for tung
eller for risikabel at vende om på siden.
Ønsker man at afbryde blodforsyningen til hjernen, er
problemet, at de kar, der forsyner hjernen, ligger som et
bundt af små blodkar (
rete mirabile)
dybt nede i nakken,
hvor blodårerne løber ind i hjernen gennem
foramen mag-
num
(hullet bagest i kraniet). På en stor kaskelot vil det -
vurderet ud fra egen erfaring - tage to mand ca. et kvarter at
skære sig derned gennem spæk og muskler. Dette udelukker
Kaskelothval med angivelse af det idelle træfpunkt ved aflivning med panserværnsvåben.
1...,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,...240