109
Den erfarne partsfisker Gert Kristensen forklarer kystfiskerkonsulenten, advokaten og andelskonsulenten, hvorfor partsfiskerne er afgø-
rende for det laug, fiskerne vil skabe i Thorupstrand.
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...240