113
Fiskerne i Thorupstrand kunne trække på deres erfaringer med at drive landingspladsens kooperative virksomheder såsom ud- og opha-
lingsspil, indkøbsforening, samlecentral og isværk i fiskeriforeningens regi.
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...240