121
er mindst lige så gammel som den mere centraliserede le-
dingsordning (der kombinerede lokalt udrustet kystvagt og
kongelig ledingsflåde), som kongemagten formentlig fik
tvunget igennem (sandsynligvis fra omkring 1170) trods
de lokale stormænds bestræbelser på at bevare deres lokale
skibsflåder og krigsfolk. Den proces må have en indre sam-
menhæng med den centraliserede kongemagts udvidede
beskyttelse af den mere almene ret til sejlads og fangst for
rigets hav(ne)bønder, der ligesom bådebyggerne fortsat var
nødvendige til bemandingen og fornyelsen af kongens le-
dingsflåde.
9.
De nærmere organisatoriske detaljer har jeg udeladt, bla.
at lauget - fordi enhver kvote skal tilhøre en båd - har stif-
tet foreningen Han Herred Puljefiskeri som et selskab alene
for at få lov til at fiske laugets fisk på medlemmernes egne
både. Såvel laugets som medlemmernes både skal således
være medlem af puljen. Men også både med kystfiskerstatus
fra andre pladser og havne kan blive medlemmer af pul-
jen, hvor de har mulighed for at bytte eller leje fisk gennem
laugets puljebestyrerpar Tove og Ole Eriksen i Lildstrand
). På den måde kan lauget også
komme kystfiskere fra andre pladser til gode. Puljens sam-
lede FKA administreres over for Fiskeridirektoratet som én
enhed, der dagligt afrapporterer medlemmernes fangster og
har ansvar for ikke at overskride sin totale kvote på hver art.
Derfor er det tilliden til, at man vil fiske indenfor kystfis-
kerordningens regler, der er kriteriet for medlemsskab, da
overtrædelser kan komme hele medlemskredsen til skade.
Tillidsdannelse og udvikling af kollegialitet er derfor et vig-
tigt arbejde ikke bare i lauget, men også i puljeforeningen.
Hvilket kaster erfaringer af sig om det, man aktuelt i den
internationale litteratur og debat om forvaltning af
the Com-
mons
kalder for
community
modellerne.
10.
Dette er ikke bare kønne ord, men i praksis en barsk
I vinterhalvåret er det mørkt, når bådene går ud og mørkt, når de som her kommer stimende med kurs mod landingspladsen.
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...240