127
Tyra-feltet er centrum for den danske produktion af naturgas. Feltet består i dag af flere platformskomplekser: Tyra-Vest, Tyra-Øst (billedet)
samt senest satellitten Tyra-Sydøst.
1...,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,...240