116
sælge deres båd og fartøjskvoter til et kollegialt partsfisker-
laug, som ikke køber med spekulativ gevinstoptimering for
øje, end til kapitalselskaberne. For priserne på køb af kvoter
bliver de samme. Men alt det vil tiden vise.
Samspillet imellem kystfiskerlauget
og Han Herred Havbåde
Ligesom det enkelte fiskerlav har brug for det store kyst-
fiskerlaug til at fastholde ressourcer på pladsen, så har et
fiskerleje som Thorupstrand brug for, at der er andre lejer,
som tilsammen kan udgøre det tilstrækkelige grundlag for
de håndværk, den juridiske kompetence og andre service-
erhverv, fiskeriet forudsætter. I takt med, at partsfiskernes
kutterflåde købes op, svinder markedet for bl.a. træskibs-
håndværket bort. Hanstholm har i dag én bådebygger tilba-
ge, men intet træskibsværft. På samme måde er det gået ude
på kysten. I 2002 blev den sidste store, moderne havbåd af
egetræ bygget på Madsbølls bådebyggeri til Thorupstrand,
og de bestillinger, der var på vej, lagt på hylden efter EU’s
chokudmeldinger om nedskæringen af torskefiskeriet. Han
Herredernes sidste havbådebygger blev i stedet vurderings-
mand i fiskernes gensidige forsikringsselskab.
Ved udsigten i 2004 til, at også Thorupstrand sang på
sidste vers, begyndte en gruppe havboer, et par gårdmænd
og en smed på egnen i sidste sekund at redde de sidste af de
havbåde, der var bygget på kystens gamle havbådebyggerier
fra at blive hugget op. Bygningen af den nye havbåd havde
vist, at de gamle gemte på en rig og avanceret bådebyg-
gerkunst, der var ukendt for andre end de gamle havbåde-
byggere - og afgørende for havbådenes styrke. Jeg bidrog
selv med artiklen
Bådebyggeriets værksted
til at gøre dette
forhold kendt, og flere fik øjnene op for, at et håndværk, der
har været udøvet på denne strand siden Arilds tid, nu var
ved at forsvinde for eftertiden. I tusinde år har havboerne
årligt selv smurt og fortømret, fået ombygget og nybygget
Tidligere havde havbådene høj rig og rigelig med sejlføring.
Her er en ”snare” bygget i Klitmøller med sprydsejl, topsejl, fok,
klyver og storklyver. Det er havbåde, der taler til enhver rigtig
havsejler. Foto: Kirsten Monrad Hansen.
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...240