104
radikale havde forladt forhandlingerne på grund af ministe-
rens stålsatte krav om at indføre privat ejendomsret også til
kvoterne i et eventuelt kystfiskersegment, var Christian H.
Hansen og Bent Bøgsted allerede af partiets stærke mand
Christian Thulesen Dahl blevet tvunget til at acceptere mi-
nisterens krav - mod at folkepartiet til gengæld fik løfter
om penge til nogle af partiets mærkesager i finanslovsfor-
handlingerne. Dermed havde det snævrest tænkelige flertal
i folketinget besluttet at afslutte et årtusindes frie fangstret
og gennemføre privat ejendomsret i fiskerierhvervet i åbent
farvand ved at forære bådejerne folkets fælles fiskekvoter
som privat, omsættelig og pantbar ejendom. En beslutning
med det bedragerisk nedtonede navn ”Ny Regulering”.
Allerede før denne historiske beslutning var truffet, hav-
KINGFISHER er en nybygget trawler, der i danske farvande skal fange en mængde, der svarer til et helt fiskerleje på 15 opkøbte kutteres
fisk. Investorerne havde frigjort kapital ved at sælge en fabrik og tjente på at have viden nok til at begynde deres opkøb af kuttere alle-
rede før, privatiseringen var vedtaget politisk. Polske arbejdere kan søpakke fangsten i elektrisk lys på de lukkede fabriksdæk, mens de
danske skippere styrer fiskeriet fra broen højt til vejrs.
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...240