98
tilfreds. Og for børnene betyder ordet Haw det sted, man
mødes, byens hjerte, hvor man søger hen for at tage pulsen
på dagen, snakke og følge med i, hvordan det går.
Men hvorfor arbejder børnene så i dette omfang? Har
fiskerne ikke selv tid nok til at rense deres rødspætter, mens
de snurrer? 70 kr. i rensepenge for en kasse rødspætter, som
båden måske får 700 kr. for på auktionen, er vel også en ud-
gift at spare? Ja, det er det, og børnenes store arbejdsindsats
er heller ikke bare en relikt fra fortiden, som overlever her
langt ude på kysten. Børnene, kvinderne og de ældre mænd
har altid deltaget mere eller mindre i fiskerensningen, når
der var behov for det, og det er faktisk nøglen til at forstå,
hvorfor der er så mange børn i sving netop nu. Der opstod
behov for en ny overlevelsesstrategi.
Det behov blev akut, da EU i 2003 meddelte, at nu var
torskebestanden i Nordsøen tvunget ned under så hårdt
fiskeritryk, at bestanden stod i risiko for at gøre som ved
Newfoundland: Forsvinde i en uoprettelig kollaps. Derpå
blev den samlede TAC og dermed Danmarks kvote først
halveret, og året efter blev resten derpå halveret en gang
til! Thorupstrand ligger ud til et af verdens mest ideelle
torskefarvande og mærkede ikke den nedgang i bestanden,
som alle var enige om havde ramt ikke mindst den sydlige
del af Nordsøen. Jammerbugten er et farvand startende med
revler og lav sandbund nær land, så kommer der flere på
hinanden følgende stenrev og kalkbjergtoppe udefter, og
midt i Skagerrak begynder ”Revet”, som angiver det sted,
hvor skråningerne ned mod fjeldslugterne i den 6-800 me-
ter dybe Norske rende begynder. Her ude løber kold, næ-
ringsrig havstrøm fyldt af stimefisk og finmarksvandlopper
enten ind fra Atlanterhavet eller flod- og smeltevand ud fra
Østersøen og skaber formidable livsbetingelser i det under-
søiske bjerglandskab for ikke bare torsk, men også havkat,
havtaske, lange, pighvarrer, helleflynder og mange andre
Havbørnene renser fisk i rensehuset ved Haw, når lejets fædre og store drenge hen under aften begynder at komme i land. Så er det om
at have læst lektier og sovet eftermiddagssøvn lige efter skoletid.
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...240