90
betød samtidig også en fordel for fiskeindustrien, der havde
mulighed for at ”trække på reserven”, når der var behov for
det. I de seneste år har denne fleksible situation ændret sig
i takt med de generelle forandringer på arbejdsmarkedet,
hvor der på nationalt niveau er en historisk lav ledighed.
Der er som følge heraf kommet øgede krav om, at folk skal
i fuld beskæftigelse, hvilket betyder, at der ikke længere er
mulighed for blot at arbejde på deltid og supplere op med
dagpenge. Denne virkelighed rammer bredt i de sektorer,
der er afhængige af deltids- og sæsonarbejdere, herunder
ikke mindst fiskeindustrien, hvor A/S Læsø Fiskeindustri og
andre aktører i dag står over for at skulle tilpasse sig.
Status omkring årtusindskiftet og lidt derefter
Hummerfiskeriet fra Læsø har i lighed med de fleste an-
dre danske fiskerier gennemgået markante forandringer i de
seneste årtier. De mest gennemgribende omlægninger kom
op igennem 1990’erne og særligt efter årtusindskiftet. Ved
indgangen til 1990’erne bestod øens fiskerflåde af omkring
90 fartøjer, som for langt hovedpartens vedkommende var
mindre fartøjer på 15-20 bruttotons, der brugtes i ”hjem-
mefiskeriet” efter hummere. Få år inden årtusindskiftet var
der fortsat omkring 80 kuttere hjemhørende på Læsø - et tal
der i 2007 var reduceret til 25 aktive kuttere, hvoraf stort set
alle var involveret i hummerfiskeriet.
De sidste rester af dagens fangst er ved at være færdigbehandlet. Foto: Jan Hammer Larsen, Bangsbo Museum & Arkiv.
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...240