80
fangsterne landedes hver aften. Stort set alle landingerne,
bortset fra bundgarnsfangsterne, blev solgt levende og frag-
tet med kvaser, torsk til Oslo og rødspætter til København.
Denne status skiftede langsomt i efterkrigsårene, hvor
der ved siden af de traditionelle fiskerier opstod nye fiske-
rityper. Flere og flere fiskere begyndte nemlig i disse år at
drive trawlfiskeri, et fiskeri der var nyt for Læsø-fiskerne,
men alligevel søgtes drevet med de samme forholdsvis
små kuttere. Selv de største af trawlerne havde ofte kun en
begrænset motorkraft og en enkelt tilrigget udrustning til
trawlfiskeri. Dette ændrede sig en hel del i det følgende årti,
hvor de eksisterende trawlere fik deres udstyr forbedret, der
FN 537
P
ENELOPE
R
ASMUSSEN
, Vesterø. Kutteren er et eksempel på den enmandsbaserede driftsform, som flere Læsø-fiskere benytter sig af.
Skipper Rene Rasmussen driver båden ene mand, det kræver hårdt arbejde, men sparer samtidig en mandpart på omkring 25 procent.
Foto: Jan Hammer Larsen, Bangsbo Museum & Arkiv.
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...240