78
Vesterø Havn set fra syd. I modsætning til fiskerne fra ”nybyggersamfundet” Østerby betragtes fiskerne fra Vesterø som mere tilbagehol-
dende over for den kapitalistiske udvikling. Foto: Jan Hammer Larsen, Bangsbo Museum & Arkiv.
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...240