75
skulle snarere søges i andre forhold. For det første søgte
de svenske fiskere bort fra Ålesund på grund af tiltagende
norsk konkurrence. Nordmændene havde efterhånden lært
fiskerikunsten af svenskerne, og overtog fiskeriet. For det
andet var der pludseligt opstået en attraktivt alternativ be-
skæftigelse i et nyt sildefiskeri i den bohuslänske skærgård
efter 1877. Det var mere komfortabelt og ofte økonomisk
mere interessant at fiske efter sild i den hjemlige skærgård
end at begive sig ud på de farefulde sejladser til Ålesund
i februar eller i det tidlige forår. Derfor forlod svenskerne
efterhånden alle Storeggen.
Efter 1890 skete der atter store ændringer sted i det sven-
ske langlinefiskeri. Nye fiskepladser ved de fjerntliggende
Shetlandsøer blev opdyrkede, og efter nogle få år foregik
fiskeriet hovedsageligt her. Når de svenske langline-fiske-
riers aktionsradius blev udvidet i løbet af 1890’erne, hang
det sammen med, at fangsraterne for lange var særligt høje
ved Shetland. Muligvis blev de svenske fiskere også skub-
bet derud, fordi fangstraterne var i tilbagegang på de mere
traditionelle fiskepladser i Skagerrak, tættere på kysten. Her
var altså en tæt sammenhæng mellem fiskeriets geografiske
udstrækning og ændringer i dets økologiske grundlag.
Langlinerne føres ombord på et fiskefartøj i 1899. Foto: Göteborg Stadsmuseum.
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...240