40
med omtale af ”Sleipner”, efter henvisninger fra Robert
Svalgaards samling. Eisenreich, C.P.:
Det Nørrejyske Red-
ningsvæsen.
København 1927
15.
I de forskellige omtaler veksles mellem 13 og 14 mand
ombord i ”Sleipner”, den senere retssag nævner 12 samt
kaptajnen, på gravstedet kan man tælle 13 personer.
16.
Rigsarkivet: Udenrigsministeriet, samlede sager, 1881
om de hidtidige undersøgelser.
17.
Thisted Lokalhistoriske Arkiv, Jacobsen, H.V.:
Et
kongebesøg og en altertavle.
Skov, Henning:
Barken
”Sleipner”s forlis ved Klitmøller 1880.
Andersen, Grethe
Tuxen og Alan Hjorth Rasmussen:
Hverken for ros eller
løn… Den danske kystredningstjeneste 1852 - 2002.
Skjern
2002. Redningsvæsenets Arkiv (henvisninger fra Alan
Hjorth Rasmussen).
18.
Nautical Magazine div år. Jensen, J.A.D.:
Danske
Søfartslove.
København 1908. Anon:
Memorandum concer-
ning a proposed permanent International Merchant Shipping
Commission.
København 1888.
Summary
In the mid-1800s, the shipbuilders on the east coast of North
America were responsible for most of the innovations in
sailing ships, which included new types of hull to enable
Londons havn, 1890'erne. London var den største havn i Storbritannien. ”Sleipner” anløb London adskillige gange med specielt træ til de
omfattende husbyggerier. Foto, Svendborg og Omegns Museum.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...204