ESVAGT - fortsat for vedligehold af egne skibe og
forhyring af mandskab hertil, men den praktiske operation
af samtlige skibe blev varetaget af ESVAGT, som bl.a.
sørgede for tørnplaner, besætningsskift og løbende
opfølgning til kunderne. I forbindelse med etableringen
af fællesoperationen flyttede ESVAGT sit kontor, så man
rent fysisk lå dør om dør med Svitzer og derved lettede
kommunikationen.
Da fællesoperationen blev indledt, havde ESVAGT af-
hændet
Esvagt Charlie
og
Esvagt Delta
til Svitzer, hvor
skibene blev omdøbt til henholdsvis
Promotor
og
Preserver
.
Sidstnævnte fartøj overtog Svitzer direkte fra værftet i
Struer i slutningen af 1982, mens
Esvagt Charlie
først blev
overtaget og omdøbt i maj 1983. Ved overtagelsen af dette
skib nåede Svitzers flåde op på fire fartøjer, mens ESVAGT-
flåden fra sommeren 1983 bestod af tre vagtskibe, da
nybygningen
Esvagt Echo
til 12 millioner kr. blev afleveret
fra værftet i Struer.
Herudover rådede ESVAGT over endnu et skib, nemlig
det tidligere havundersøgelsesskib
Dana
, som selskabet
havde chartret fra et københavnsk rederi. Dette fartøj skulle
i første omgang anvendes i forbindelse med besætningsskift
på såvel Svitzers som ESVAGTs vagtskibe. I godt vejr
kunne besætningsskift teoretisk foregå via helikopter,
men under dårlige vejrforhold var denne skifteform ikke
sikkerhedsmæssig forsvarlig. Forsyningsskibene var en
alternativ mulighed, som man oprindelig benyttede, men
det optimale var, at man selv havde hånd i hanke med
besætningsskiftene, og det var årsagen til indchartringen af
Dana
. I maj 1984 investerede ESVAGT i alt tre millioner kr.
i køb og ombygning af skibet, der blev omdøbt til
Esvagt
Dana
. Foruden de allerede gennemprøvede besætningsskift
blev
Esvagt Dana
udrustet til at kunne udføre mere specielle
offshore-opgaver inden for bl.a. undervandsinspektion.
Det var ikke altid, at der var opgaver til Svitzers og
ESVAGTs skibe, og i midten af 1980’erne var marke-
46
"Evagt Omega" føjede nye dimensioner til ESVAGTs vifte af serviceydelser, da den tilgik flåden i 1988. Foto: ESVAGT.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...204