56
være væk fra familien så længe ad gangen. I dag rekrutteres
besætningsmedlemmerne ikke længere kun lokalt, og man
regner med, at der fremover i stigende grad vil blive ansat
besætningsmedlemmer af andre nationaliteter i takt med
ESVAGTs geografiske ekspansion.
Lige så afgørende som et besætningsmedlems profes-
sionelle baggrund er de personlige egenskaber. Arbejdet
på et standby-skib kan være meget rutinepræget, og det
er vigtigt, at man er i stand til at motivere sig selv i stille
perioder. Omvendt skal man også være klar til at sætte
ind, når der opstår en nødsituation, hvor besætningen skal
ud i til tider endog meget dramatiske redningsaktioner.
Besætningsmedlemmerne skal være så agtpågivende, at de
kan håndtere en krisesituation, og så velafbalancerede, at
de ikke overreagerer. De skal på den ene side have respekt
for det element, de arbejder i, og på den anden side have
et uforfærdet forhold til, hvor langt det er forsvarligt og
realistisk at gå. Frem for alt skal de tro på det, de begiver
sig ud i, for hvis først tvivlen kommer ind, kommer også
risikoen for, at det går galt.
Onsdag morgen - efter knap to døgn undervejs - er
Esvagt
Alpha
tilbage i Esbjerg, hvor de hjemkomne besætnings-
medlemmer kan se frem til 12 dage eller mere i land, før de
næste gang skal ud på vagt.
Når liv står på spil
Den vigtigste opgave for ESVAGTs vagtskibe er at ligge
standby for og servicere de offshore-installationer, hvis
ejere har chartret dem. Men ofte er ESVAGTs fartøjer også
dem, der er nærmest til at bistå ved redningsaktioner for
andre fartøjer. Med de små skibes forholdsvis lave fribord,
med deres manøvredygtighed og deres udstyr og med
besætningernes store erfaring i at sætte FRB’en ud i al slags
vejr er de gearet til at kaste sig ud i opgaver, hvor hverken
helikoptere eller store skibe har mulighed for at sætte ind.
11
Blandt alle vagtskibenes mange opgaver og gøremål er
det redningsaktionerne, der skaber størst presseomtale og
gør størst indtryk på offentligheden, og beretningerne om
de elementært spændende redningsaktioner har medvirket
til at gøre rederiet kendt i vide kredse.
Siden 1983 er i alt 114 mennesker ved 17 redningsak-
tioner på havet blevet reddet af ESVAGT. Dertil kommer
19 bugseringer, brandslukninger, hjælp med pumper, bjerg-
ninger og nødslæb. Halvdelen af de redninger, ESVAGT
har stået for gennem tiden, har været offshore-relaterede,
mens de andre har været relateret til fiskeri og søfart. Første
Den såkaldte "Altertavle", som hænger på trappeopgangen på
Adgangsvejen og markerer de redningsaktioner, ESVAGT har
deltaget i.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...204